Verrommeld boerenerf opgeknapt met nieuwbouw

ERMELO - Als de gemeenteraad akkoord gaat, komen er tien nieuwe woningen aan de Fokko Kortlanglaan. Met de plannen worden op het verrommelde boerenerf tien woningen gebouwd, waarvan vier sociale huurwoningen. ,,Er ligt een plan voor een hofje,” zegt wethouder Laurens Klappe.

Vorig jaar is het bestemmingsplan ‘De Driehoek 2016’ vastgesteld. De Driehoek is het gebied ten noorden van de kern van Ermelo, gelegen ten westen van bedrijventerrein Veldzicht en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door het gebied van De Groene Zoom (gemeentegrens Harderwijk, ten noordwesten van de Fokko Kortlanglaan) en ten zuiden door de Julianalaan/’s Heerenloo.

Amendement

De initiatiefnemer legde eind vorig jaar zijn plannen voor de bouw van negen woningen voor aan de raadsleden. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad werd voor het stuk grond aan Fokko Kortlanglaan 150-152 uiteindelijk een amendement aangenomen. De plannen voor het bouwen van de negen woningen (waarvan acht op dit stuk grond) is hiermee aangepast. Het aantal woningen werd hiermee teruggebracht tot maximaal drie woningen in het bebouwingsgebied van de Fokko Kortlanglaan (waarvan twee vrijstaande woningen). Hierop besloot de Initiatiefnemer tegen het besluit van de raad in beroep te gegaan.

Oplossing

Door het amendement waren de plannen volgens de eigenaar niet meer uit te voeren. Drie woningen is niet voldoende om er financieel uit te komen. In dat geval zou het een ‘verlopen’ gebied blijven. Daarom zijn er gesprekken opgestart tussen gemeente en initiatiefnemer om samen toch tot een oplossing te komen voor dit gebied. Dit heeft geleid tot een aangepast plan maar nu in de vorm van tien woningen. Twee vrijstaande in het lint van de Fokko Kortlanglaan, vier twee-onder-één-kapwoningen en vier ‘schuurwoningen’ onder één kap als sociale huurwoningen. Juist dat laatste feit maakt voor Klappe het verschil. De aangepaste plannen worden in de commissie Infrastructuur en Ruimte besproken.