Commissie positief over bestemmingsplan Strand Horst

ERMELO – Strand Horst krijgt een enorme impuls, tenminste als het bestemmingsplan wat er nu ligt, door de raad wordt goedgekeurd.

Als de raad instemt met het bestemmingsplan kunnen ondernemers binnenkort hun wensen om gaan zetten naar concrete plannen. Met de nieuwe ontwikkelingen wordt het recreatiegebied aantrekkelijker en kunnen er gedurende het gehele jaar activiteiten aangeboden worden. Ook voor de strandgasten en natuurliefhebbers blijft Strand Horst een mooie plek om te recreëren en zeker nu er een meer gevarieerd aanbod komt. Er blijft in het gebied een goede balans aanwezig tussen verschillende functies natuur, strand, dag- en verblijfsrecreatie, horeca en leisure.

Openbaar vervoer

CDA-raadslid Cor Louwerse hoopt dat er bij realisering van deze plannen dat er ook een openbaar vervoer verbinding wordt geregeld van 1 april tot 1 oktober vanaf het station naar Strand Horst. ,,Daar zouden veel mensen, waaronder medewerkers en bewoners van ‘s Heeren Loo ook mee gediend zijn.” Wethouder Hans de Haan stelt dat dat ook al eerder aan de orde is geweest, maar dat het geen onderdeel is van dit bestemmingsplan.

Hotel

De plannen die een impuls moeten geven aan Strand Horst hebben de gemeente Ermelo 134 zienswijzen opgeleverd. De helft is afkomstig uit Zeewolde waar een politieke partij opriep tot het indienen van bezwaren. De zienswijzen zijn met name gericht op de hoogte van het hotel en mogelijke geluidsoverlast van de evenementenhal. Deze punten kwamen dinsdagavond nauwelijks meer aan de orde tijdens de commissievergadering. Men is overwegend blij dat ontwikkelingen nu van start kunnen gaan. Op enkele tientallen meters van de oever komt een hotel met een hoogte van maximaal 60 meter. 

Vogelrustgebied

Het bestemmingsplan maakt ook gewenste toekomstige ontwikkelingen van ondernemers en de aanleg van het Groene Kruispunt planologisch mogelijk. Hierin is geborgd dat eerst het vogelrustgebied en het rietmoeras in het Groene kruispunt worden aangelegd, voordat het hotel en de evenementenhal kunnen worden gebouwd. Enige zorg is er nog wel over de verkeersafwikkeling van Strand Horst. Ook vroegen meerdere commissieleden aandacht voor het fietsverkeer in dit gebied.