‘Van een omelet kan je geen eieren meer maken’

ERMELO - Meerinzicht kost de burgers veel geld, maar wat levert het op? De organisatie, die dienstverlenend is voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde moest zorgen voor een krachtenbundeling en kostenreductie. ,,We zijn een samenwerking aangegaan om aan de steeds complexere vraag, waaronder het sociale domein, vorm te geven en continuïteit te waarborgen,” vertelt wethouder Wouter Vogelsang. Een vergelijking met de periode voor Meerinzicht is wat hem betreft onmogelijk. ,,Dat is appels met peren vergelijken. Of zoals onze gemeentesecretaris zegt: ‘ Van een omelet kan je geen eieren meer maken’.”

De gemeente Ermelo wil uitstekende dienstverlening aan en een betere samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties. Om dit te verbeteren zijn de administratie, communicatie, juridische zaken, HRM, ict en facilitaire dienst ondergebracht bij Meerinzicht. Ook voert men er taken uit op het gebied van het sociaal domein waaronder de Wmo, Jeugd, Participatiewet, Beschermd Wonen en leerlingzaken. ‘Alleen ga je sneller’ en ‘samen kom je verder’ is een belangrijk uitgangspunt geweest voor het besluit tot deze samenwerking. ,,De grondgedachte is dat we samen ‘meer’ kunnen bereiken, tegen minder meerkosten,” aldus de wethouder financiën.

Diensten

In 2015 was de begroting vastgesteld op 11 miljoen, inmiddels is dit 35 miljoen en 90% daarvan zijn personeelskosten. Toch is Vogelsang van mening dat niet Meerinzicht duurder is geworden, er zijn diensten bijgekomen. ,,Die kosten zijn binnen de gemeente ook minder geworden. Het is een verschuiving van posten.” Vogelsang onderstreept nog eens dat Meerinzicht de drie gemeenten met minder mensen ondersteunt. Dus bespaar je kosten en wij bepalen het beleid. We willen toekomst bestendig zijn. Daarom is er gekozen voor een duurzame constructie Meerinzicht.” Feiten op een rijtje: op 1 januari 2015 is Meerinzicht gestart met bedrijfsvoering. Er waren toen circa 100 medewerkers. Op 1 januari 2018 kwamen er een fors aantal taken bij, met als gevolg dat er nu 340 medewerkers in dienst zijn. De conclusie is dat de aannames bij aanvang van de plannen in 2013 juist waren, maar dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden. ,,Van de 3 miljoen die Meerinzicht uitzet, is een miljoen voor de CAO verplichting. een salarisverhoging van 4,9%. Dat heeft overigens geen invloed op de gemeentelijke belastingen.” Deze loonkostenstijging is onontkoombaar, maar deze worden aangevuld door het rijk. Daarnaast heeft de organisatie nog zes fte extra nodig.

Beleidsvrijheid

Ook zijn de taken die de gemeenten uitvoeren veranderd door bijvoorbeeld gewijzigde regelgeving (denk aan privacy en AVG) en door steeds sneller gaande ontwikkelingen op het vlak van automatisering, digitale dienstverlening, etc. veranderen de opgaven. De opgave voor domein Sociaal is door wettelijke wijzigingen eveneens veranderd. De komst van nieuwe complexere doelgroepen en een niet vrijblijvende inspanningsverplichting voor mensen met een doelgroepregistratie en beschut werken vraagt om heroriëntatie. Dit ligt allemaal bij Meerinzicht. ,,Maar laat het helder zijn: we willen wel de beleidsvrijheid behouden, wij bepalen wat er gebeurt, niet Meerinzicht.” Vogelsang realiseert zich dat het een forse begroting is. Zeker in het perspectief van de verslechterde financiële positie van de gemeente Ermelo. Toch is hij van mening dat het harmoniseren van de bedrijfsvoeringsprocessen nog op stoom moet komen. ,,Je moet mekaar vasthouden en staan voor deze diensten omdat we samenwerken met Zeewolde en Harderwijk. We willen wel constructief blijven samenwerken. Dat is geven en nemen.”

Geklusterd

Met de komst van Meerinzicht zijn functies anders geklusterd en wordt het werk anders onderverdeeld. ,,Vroeger, toen de taken binnen de gemeente werden uitgevoerd, ging het hier niet over, nu is het transparanter. Het is voor ons alleen wennen om het uit te leggen,” aldus de wethouder van financiën. Volgens hem moet de raad zich niet bemoeien met de bedrijfsvoering van Meerinzicht. ,,Het is niet zo dat Meerinzicht duurder wordt, we geven ze meer werk. Dat zijn diensten die je extra vraagt.” Vogelsang maakt het voorbeeld dat de organisatie dan taken bij Meerinzicht weg moet halen. ,,Het innen van belastingen? Dan moeten we dat binnen de gemeente zelf opvangen of bijvoorbeeld geen belastingen meer innen.” Een niet reëel voorbeeld, maar daarmee wil de wethouder aantonen hoe lastig dat is. ,,Als iedere gemeente het AVG-verhaal zelf had moeten doen, was je drie maal zoveel geld kwijt geweest. De samenwerking levert gewoon winst op.”