Er gloort hoop voor bouwplannen Postlaantje/ Kerklaan

ERMELO – ,,We zijn beland in de volgende fase van de soap,” zo startte wethouder Laurens Klappe zijn betoog over de procedure van de bezwarencommissie. ,,Inhoudelijk valt er niet veel meer over te zeggen.”

Het college heeft deze week de ingediende bezwaren tegen de omgevingsvergunningen Kerklaan/Postlaantje behandeld. Er is hierover advies uitgebracht door de commissie voor bezwaarschriften die ook gedeeltelijk zijn overgenomen. Zo wordt aan de omgevingsvergunning voor wat betreft het parkeren een nadere voorwaarde toegevoegd. Juist dat parkeren is voor omwonenden het grote probleem. De 54 geplande parkeerplaatsen zouden onvoldoende zijn. Zo oordeelde ook de bezwarencommissie vorige maand. ,,Daar is inmiddels een oplossing voor gevonden,” vertelt Klappe. Hij doelt hiermee op parkeerplaatsen achter het kantoor van Uwoon. ,,Ook kunnen er een aantal gerealiseerd worden in de openbare ruimte.

Loopafstand

Daarom is bepaald dat binnen zes maanden nadat de eerste woning in gebruik is genomen, de geplande 54 parkeerplaatsen en binnen een loopafstand van 100 meter tot het projectgebied, maar ook 14 nieuwe parkeerplaatsen aanwezig zullen zijn. ,,Hiermee hopen we de zorgen van de bezwaarmakers over een eventuele toename van de parkeerdruk weg te nemen,” aldus de wethouder. Ook meldt hij dat er een woningontwikkeling is aan de Kerklaan 9 waardoor naar verwachting direct grenzend aan het projectgebied drie openbare plaatsen worden gerealiseerd.

Besluiten op bezwaar

De 'besluiten op bezwaar' zijn inmiddels aan de bezwaarmakers gestuurd. ,,Bij aantreden van dit nieuwe college zijn we met de omwonenden in gesprek gegaan,” meldt Klappe. De afgelopen tijd is er geen overleg meer geweest. De wethouder hoopt dat de omwonenden geen gebruik meer maken van de mogelijkheid verder te procederen. ,,We hopen dat er nu snel met de start van de woningen begonnen kan worden.”