Spoelstra maakt zich zorgen over financiën Ermelo

ERMELO - Folkje Spoelstra maakt zich zorgen over de financiële situatie van Ermelo. De fractievoorzitter van de ChristenUnie Ermelo doelt hiermee op de plannen van dit college waardoor er steeds vaker ‘bijgeplust’. ,,Meer en grotere plannen leiden niet bepaald tot een rooskleurig financieel beeld," aldus Spoelstra. ,,We hebben daarom de laatste maanden vaak opgeroepen tot een sober en doelmatig beleid en daartoe concrete wijzigingsvoorstellen ingediend."

Opvallend genoeg krijgt de ChristenUnie maar weinig bijval van andere politieke partijen als we het over de beheersing van kosten hebben. En dan gaat het niet om een paar duizend euro, maar om tonnen. Zo was er geen steun voor de plannen van de ChristenUnie om de fietsvoorziening in Speuld te begrenzen tot wat er naar verwachting nodig is als budget. ,,Maar we kregen ook geen steun om bijvoorbeeld  onnodige aanpassingen aan de Rietlaan te schrappen. En er was geen steun om de kosten van Meerinzicht na 2020 te beheersen." Vorig jaar ging het niet anders toen het ging om het toevoegen van trainees en wegbeheer aan wegen die op zich goed zijn. ,,Prachtige voorstellen natuurlijk, maar niet nu in tijden waar het geld er niet is. De ChristenUnie is verbaasd dat er zo makkelijk door de besturende partijen geld wordt uitgegeven."

Trapsgewijs

Na de zomer wordt verder gesproken over de kerntakendiscussie. ,,Maar één branche moet alvast inleveren: de recreatiesector. Wij vinden dit niet redelijk naar ondernemers. De ophoging van 50% van de toeristen-/forensenbelasting moet in één keer; daarom heeft de ChristenUnie samen met het CDA een amendement ingediend voor een trapsgewijze verhoging." Fractievoorzitter Folkje Spoelstra riep in de vergadering de coalitie op om eens mee te stemmen met dergelijke voorstellen van de oppositie.

Tekort

Ondertussen loopt het tekort op en wordt het zwarte financiële gat van de nabije toekomst alleen maar groter. ,,Driemiljoen euro zal er gevonden moeten worden. Enkele coalitiepartijen die niet deelnamen aan de vorige coalitie nemen de makkelijke route en noemen het tekort de erfenis uit het verleden," zegt Spoelstra. Onterecht wat haar betreft. Door te wachten op de kerntakendiscussie van september zullen maatregelen tot matiging pas in 2020 zijn effect hebben. ,,Terwijl er nu al keuzes gemaakt worden en er volgens ons nu gematigd moet worden met de uitgaven. Helaas is daar geen steun voor."

Hopeloos

Spoelstra: ,,De situatie is nog niet hopeloos, maar om Ermelo weer op de rit te krijgen zal de ChristenUnie zich constructief opstellen als we in september de kerntaken in Ermelo gaan vaststellen. Dat moment is wel laat, maar bij een goede samenwerking in de gemeenteraad is het tij misschien te keren."