Simpele rekensommen over uitgaven gemeente Ermelo

ERMELO - Terwijl politiek Ermelo het vliegtuig neemt naar warme oorden, stijgt ook het kwik in Ermelo naar grote hoogte. Niet alleen door de hittegolf die eraan zit te komen. Een aantal burgers spreken hun zorg uit over de toekomst van dit dorp. Zij willen de mensen die lokaal iets in de melk hebben te brokkelen wat meegeven ter overdenking.

Het waren vooral de cijfers die sommige inwoners aan het denken hebben gezet. ,,Als een rode draad door de laatste raadsvergadering was de vingerwijzing naar een vorig college,” vertelt Hans van Isselmuden, die jarenlang deel uit maakte van de Ermelose raad. ,,Hen werd verweten dat Ermelo er financieel zo slecht voorstaat. Maar dezelfde raadsleden die dat riepen, zaten er destijds bij en keken er naar.” Van Isselmuden wil graag de loep leggen op de verbouwing van het gemeentehuis. ,,Deze is inmiddels twee maal zo duur als begroot. En dan de verbouwing van de Dialoog er nog bij, samen een slordige 17 miljoen euro! Was dit wel nodig en is dat financieel wel verantwoord als het zo slecht gaat met ons dorp.” Hij legt de nadruk op ‘ons’ aangezien het de burgers zijn die het moeten betalen.

Dure stenen

Gijsbert de Boer sluit zich hierbij aan. ,,Ik constateer dat er geld uitgegeven wordt aan een stoep van de Groeneweg naar het centrum voor anderhalve ton omdat mensen de parkeerplaats bij het Kerkelijk Centrum niet gebruiken. Daar helpt geen stoep aan.” De Boer wil niet negatief doen, maar hij vindt het jammer dat het geld niet gestoken is aan betere fietsvoorzieningen in de Stationsstraat. Daarmee zou volgens heb de druk op het aantal parkeerplaatsen sneller afnemen. ,,Ook vraag ik me af wie de mooie nieuwe elektrische auto’s van de gemeente betaald heeft. Een leuk initiatief voor de bühne, maar daarmee lopen de uitgaven op en vraag is of de burger daarop zit te wachten.’

Sober en doelmatig

Van Isselmuden is een man van de cijfers. Hij heeft de jaarrekening bekeken. ,,De jaarrekening 2018 sluit met een negatief saldo van € 105.000,00. Maar dit bedrag is in feite € 1.053.000,00 hoger door overlopende budgetten en taken die doorgeschoven zijn naar 2019.” Met verbazing heeft hij dan ook geconstateerd dat alleen het CDA kritische opmerkingen had over deze jaarrekening. ,,Zelfs de provincie heeft nu zijn oordeel gewijzigd van goed naar matig en dan blijven beweren dat het vorige college het zo slecht gedaan heeft. Dit college zit er een jaar en wordt nu al op de vingers getikt.” Sober en doelmatig, met deze woorden schermt het college als het gaat om uitgaven. Onder dat kopje werden ook de varianten voor de herinrichting van de Markt bekeken. Onder druk van ontwikkelaars moet het college een plan maken om 360 parkeerplaatsen te realiseren. Hierbij wil men gelijk de Chevallierlaan en de Rietlaan meenemen in de herinrichting. Er wordt de raad nog niet om geld gevraagd, het moet nog blijken wat de kosten hiervan zullen zijn.

Bodemloze put

,,Allerminst sober en doelmatig is Meerinzicht,’ vult Van Isselmuden aan. ,,Per saldo kost dit de gemeente Ermelo € 3.001.000,00. Vind u dit verantwoord gezien de slechte financiële toestand van de gemeente Ermelo? Het amendement van het CDA waarin werd voorgesteld alleen de beschikbare dekking mee te nemen, werd verworpen.” Van Isselmuden noemt Meerinzicht een bodemloze put. ,,En dan te bedenken dat juist wethouder Vogelsang, toen hij nog raadslid was, kritisch was op deze organisatie.” Meerinzicht geeft aan nog zes nieuwe medewerkers nodig te hebben. ,,De totale kosten van deze medewerkers bedragen t/m 2023 € 6.195.000,00. En er is voor 2019 nog geen dekking gevonden voor € 1.195.000,00.”

Kritisch

De Boer eindigt met een kritische vraag aan dit college. ,,Voor wie wordt er straks nog een nieuwe Dialoog gebouwd? De huurprijzen van de accommodaties zijn het afgelopen jaar zover gestegen dat een aantal verenigingen de huur niet meer op kunnen brengen. Nu het Ermelose theater meer zijn eigen broek op moet houden en er dus andere prijzen worden gehanteerd, kan het zo zijn dat de zalen straks leeg blijven. Het zou zonde zijn als we er dan een bak met geld in gepompt hebben. Dan kunnen we beter zorgen voor goedkope huisvesting.” De bestuurders van Ermelo kunnen aan de hand van deze rekensommen alvast huiswerk doen. ,,Immers, het is zo september en dan mag het best wat scherper.”