WerkCentraal

'Motie getuigt van weinig realiteitszin'

ERMELO - BurgerBelangen Ermelo (BBE) stond woensdagavond met de door Bart van der Knaap ingediende motie, zwaar onder druk. Het onderwerp, de kerntakendiscussie, wat gezien wordt als een stap vooruit in de democratie, mondde uit in een lange schorsing waarna de fractievoorzitter van BBE de motie introk. ,,Als je het negatief wil benaderen dan kan je zeggen dat de coalitiepartijen BurgerBelangen in de kou hebben laten staan,” reageert Van der Knaap enigszins teleurgesteld.

De motie, waarin het college werd opgeroepen de lastenverhogingen voor de burgers te minimaliseren, kon rekenen op steun van zowel het CDA als de ChristenUnie. Fractievoorzitter Folkje Spoelstra (ChristenUnie): ,,Wij zitten op een zelfde lijn. We zijn ons al lang van bewust dat niet alles wat het college voorstelt zonder slag of stoot moet kunnen.” Wel vroeg ze zich af of BBE de wethouder een beetje wantrouwt en of er informatie was die de oppositiepartij niet had. Ook het CDA wilde mee met de motie. Sarath Hamstra: ,,Het ligt in lijn met de koers die we al langer voeren. De urgentie en de relevantie voelen we.”

Weinig realiteitszin

Feller was de reactie van wethouder Wouter Vogelsang: ,,De motie klinkt sympathiek, maar getuigt van weinig realiteitszin. Deze motie vraagt het college te komen met wijzigingen van beleid die leiden tot minder danwel geen lastenverhoging voor de burger.” Volgens Vogelsang zou dit gelijk leiden tot grote tekorten. ,,Naar verwachting zal een aanvullende bezuinigingsronde noodzakelijk zijn. Het is beter om nu door de zure appel heen te bijten,” aldus de wethouder. ,,We moeten het met elkaar doen, maar ook de raad is nu aan zet.”

Teruggefloten

Van der Knaap wilde met zijn motie het college ‘in stelling’ brengen. Het resultaat was dat hij zelf teruggefloten werd. Volgens Anneke Knoppert was de motie bij het verkeerde onderwerp ingediend. ,,Waarom dient u dit niet in bij de programmabegroting?” Ze vond dat Van der Knaap met de motie vooruit liep op iets waarvan hij de uitslag nog niet kent. Voorzitter René Arts schorste de vergadering waarna coaltiepartijen in overleg gingen met de wethouders. ,,Ik heb het in al die jaren nog niet eerder mee gemaakt dat er bij een schorsing alle wethouders aanwezig waren,” reageert Hamstra (CDA) na afloop. ,,Het lijkt coalitiedruk.”

Samenwerken

Conclusie was dat er een meerderheid zou zijn voor de motie, maar fractievoorzitter Bart van der Knaap trok de motie toch in. ,,De meerwaarde van deze motie is dat we bereikt hebben dat de noodzaak en de urgentie duidelijk is, dat we niet stil kunnen zitten, maar we trekken hem wel in.” Hamstra:,,Ik ben enigszins teleurgesteld, de motie gaat juist over samenwerken. Waarom zijn we dan niet met zijn allen gaan schorsen? Het was een schorsing coalitie tegen oppositie. U predikt samenwerking. Dat is niet alleen maar praten, dat is ook doen.” Ook Ronald van Veen (CU) reageerde verbaasd. ,,U heeft 62% van deze raad. Volgens mij is een motie omarmen nou juist het politieke proces. Ik ben echt zoekende waarom u nu deze motie gaat intrekken.” Van der Knaap verklaarde zijn handeling door te stellen dat hij meer draagvlak wilde. ,,De meerwaarde is dat nu de noodzaak tot urgentie er is. En dat we als raad niet stil kunnen blijven zitten.” Volgens de oppositiepartijen is er grote druk uitgeoefend om de coalitie op een lijn te houden. De gang van zaken leidde tot veel verbazing. Erik van der Weide (CDA): ,,We gaan met elkaar debatteren, laten ons overtuigen op basis van de inhoud. en vervolgens worden de voorstellen ingetrokken. Wat zijn we met elkaar dan aan het bediscussiëren?”