WerkCentraal

College wil eerst duidelijkheid richtlijn VNG

ERMELO - Het Ermelose college wacht met het invoeren van een Ja/Ja-sticker tot er een richtlijn is van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ,,Ook kan de reclame- en folderbranche nog in cassatie gaan,” reageert wethouder Leo van der Velden. ,,Maar wij zijn niet tegen invoering. In tegendeel, het past prima in onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Ermelo hanteert, net als veel andere gemeenten, nog met het systeem waarin huishoudens met een Nee/Nee- of een Nee/Ja-sticker kunnen aangeven of ze wel of geen folders of gratis kranten willen. Steeds meer gemeenten zijn echter bezig om dit systeem om te draaien. Verwacht wordt dat invoering van dit systeem ook de hoeveelheid papierafval vermindert. Momenteel ontvangen huishoudens ongeadresseerde post, tenzij men laat weten dit niet te willen. Met invoering van een Ja/Ja-sticker ontvangen huishoudens geen ongeadresseerde post, tenzij men aangeeft dit wel te willen.

Protest

Amsterdam ging begin dit jaar over op de Ja/Ja-sticker. Daarmee ontvangen huishoudens alleen nog folders als ze de sticker hebben. De reclame- en folderbranche protesteerde, maar verloor dit bij de rechtbank. Tegen deze uitspraak kan de reclame- en folderbranche nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Als we kijken naar de hoeveelheid oud papier en karton in Ermelo blijkt uit afvalsorteeranalyses dat nog circa 8 kg per huishouden oud papier en karton in het restafval zit. Daarnaast wordt nog circa 50 kg per huishouden oud papier apart ingezameld, waarvan circa 12,3 kg reclamemateriaal. Iedere ongewenste folder zorgt voor verspilling van energie voor productie en transport én voor onnodig papiergebruik. ,,Met een Ja/Ja-sticker op de brievenbus ga je deze verspilling tegen,” aldus de wethouder. Hij ziet hier dan ook een prima afvalpreventie maatregel. ,,Wel is het goed van tevoren alle gevolgen zo goed mogelijk van tevoren in kaart te brengen. Zo hebben we een Oud Papier Aktie in Ermelo. Wellicht verandert er wat aan de hoeveelheid inzamelingen.”

Waarde

Overigens is het al jaren een tendens dat de hoeveelheid oud papier daalt. Ook papieren kranten nemen vanwege digitalisering de laatste jaren af. Daarnaast zien we fors lagere opbrengsten van oud papier en karton. De gemiddelde prijs voor 1.000 kilo oud papier (ongesorteerd) bedraagt momenteel zo’n € 30,- tot € 40,-.