WerkCentraal

Uitstel van betaling vanwege coronacrisis

ERMELO – Niet alleen de rijksoverheid, ook de gemeente Ermelo heeft maatregelen genomen rond het coronavirus. Inwoners kunnen hierdoor uitstel krijgen voor betaling van de gemeentelijke belastingen en andere betalingen aan de gemeente. De maatregelen hebben ook gevolgen voor het project terugvorderingen binnen het domein sociaal. Deze terugvorderingen worden tijdelijk, in ieder geval tot 31 augustus, opgeschort.

Normaal gesproken ontvangen inwoners voor de betaling van deze terugvordering een aanmaning. Daarin staat het verzoek om het bedrag ineens te betalen of een betalingsregeling te treffen. Dit staat haaks op het geldende beleid van de gemeente om inwoners uitstel van betaling te geven als gevolg van de coronacrisis. Om die reden worden inwoners die een openstaande vordering hebben tot in ieder geval 31 augustus niet aangeschreven om de vordering af te lossen. Als de situatie het toelaat, worden vanaf 31 augustus alsnog brieven verstuurd met het verzoek om de vordering af te lossen.