WerkCentraal

Wetswijziging maakt videovergaderen mogelijk

ERMELO – Het coronavirus heeft ook politiek gezien invloed. Nu raadsvergaderingen in de raadszaal niet mogelijk zijn, moet de oplossing vooral digitaal worden gezocht. Hiervoor moest echter eerst een wetswijziging worden doorgevoerd. Want besluiten konden alleen tijdens een vergadering in de raadszaal worden genomen.

De Ermelose gemeenteraad kwam op 4 maart voor het laatst bijeen. ,,Omdat men in eerste instantie dacht dat het om een termijn tot 6 april ging, heeft de raad ervoor gekozen alle vergaderingen/bijeenkomsten te laten vervallen,” vertelt raadsgriffier Anita van Meerveld. ,,Maar intussen zijn de vooruitzichten dat we langere tijd op deze manier gaan werken.”

Spoedwet

De verschillende partijen zijn inmiddels aan het videovergaderen geslagen. De Tweede Kamer heeft intussen ook een spoedwet aangenomen die digitale besluitvorming mogelijk maakt. Dit geldt in eerste instantie tot en met 1 september, maar kan verlengd worden. Zodra deze spoedwet door de Eerste Kamer is behandeld en bekend is gemaakt, dan treedt deze in werking. Van Meerveld: ,,Dus digitaal vergaderen én besluiten nemen, komt steeds dichterbij.” 

Hamerstukken

Voorbereidingen worden nu genomen. ,,Afgesproken is dat we van alles in werking zetten voor het digitaal vergaderen,” vertelt de raadsgriffier. ,,Want als je digitaal vergadert, dan  moet dit ook goed gebeuren.” Volgende week, op 15 april, is er nog wel een fysieke raadsvergadering. Tijdens die vergadering worden de hamerstukken die op de agenda van 18 maart stonden, geagendeerd. ,,Het quorum zal aanwezig zijn (2 per fractie) en we nemen natuurlijk de veiligheidsvoorschriften in acht (geen publiek,1,5 meter afstand, live uitzending etc.).” Daarna wil de raad overgaan tot digitaal vergaderen. Van Meerveld: ,,Hoe en wat volgt nog. We zijn druk bezig.”