Onderzoek naar gezamenlijke thema's

ERMELO - De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) hebben opnieuw een stap gezet richting bestuurlijke samenwerking. In aanloop naar de Omgevingswet hebben de bestuurders afgesproken om samen te werken aan de Omgevingsvisies, een onderdeel van de Omgevingswet.

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 in en vervangt en bundelt veel bestaande wetten en regels over hoe we omgaan met onze omgeving. Op dit moment werken de gemeenten ieder aan een eigen Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staan alle lange termijn ambities voor onze leefomgeving. De drie gemeenten gaan onderzoeken welke gezamenlijke thema’s en gebieden zij kunnen uitwerken die straks in de Omgevingsvisies terugkomen, zoals bijvoorbeeld economie of duurzaamheid. Ook wordt gekeken of de drie visies in één toegankelijke website kunnen worden opgesteld.