Henk ter Haar tribune onthuld

ERMELO – Dindoa heeft een nieuwe voorzitter. Gert de With, die zes jaar voorzitter was, wordt opgevolgd door Leonard Osté. Osté werd dinsdagavond gekozen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dindoa. 

Het was een bijzondere ledenvergadering die werd gehouden in de sporthal omdat vanwege de huidige regelgeving niet in de kantine kon worden vergaderd. Daarnaast waren, ook voor het eerst, ook leden online aanwezig. Gert de With, was dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. Leonard Osté werd verkozen tot voorzitter. 

Tribune

Na afloop van de vergadering werd iedereen verzocht naar buiten te gaan. Daar werd als verrassing de Henk ter Haar tribune onthult. Henk ter Haar sponsorde het hout voor deze bank en de supportersvereniging de Blue Sharks hebben de tribune vervolgens gebouwd. Mede vanwege het vele werk wat Henk verricht voor de club, is de naam Henk ter Haar tribune zeker verdient.