Nieuwe vereniging 'Shuttle Pauwer'

ERMELO – Twee verenigingen gaan samen verder als nieuwe badmintonclub. Dit onder de naam ‘Shuttle Pauwer’. Badmintonverenigingen Vale Ouwe en The Backhands zijn hiermee gefuseerd.

Door beide besturen is begin dit jaar een adviescommissie ingesteld. Na intensief overleg is er voor de zomer een positief advies uitgebracht om tot een fusie te komen. ,,Dit is omarmd door beide besturen,” vertelt bestuurslid Gert Jan Koele. ,,Voor de zomer zijn in beide verenigingen een extra algemene ledenvergadering georganiseerd. Daar bleek dat iedereen er unaniem achter stond.”

Historie

Beide verenigingen kennen een lange historie. Sportinstructeur bij Defensie Gerard Witteveen stond ruim 50 jaar geleden aan de wieg van badmintonvereniging Vale Ouwe. Hij speelde in zijn vrije uren badminton met collega’s. Samen met Jan Ubbink en Leo Raggers werd het idee geopperd een badmintonverenging op te richten. Ook The Backhands hebben een bestaansverleden van een halve eeuw. ,,Beide verenigingen hadden nog ruim veertig leden en het werd ook steeds moeilijker om het bestuur op peil te houden. Door samen te gaan hebben we meer slagkracht. Dat merk je gelijk,” aldus Koele.

Prijsvraag

De sporters gaan nu verder onder de naam ‘Shuttle Pauwer’. Deze naam is ontstaan na een prijsvraag waarbij 36 mensen een idee hebben geopperd. De nieuwe naam werd donderdagavond bekend gemaakt. Ook werd de nieuwe website, een nieuw logo en zelfs nieuwe shirts gepresenteerd. ,,Over enkele weken wordt de handtekening bij de notaris gezet en is badmintonvereniging Shuttle Pauwer een feit,” vertelt Koele enthousiast. Hij is blij dat alle leden ook blij zijn met deze stap. ,,Onze speelavonden zijn nu gewaarborgd en de fusie biedt vooral veel kansen.”