Hoe zit het nu met de Merels?

ERMELO - Tuinvogels zijn zó populair, dat vorig jaar 170.000 deelnemers ruim 2,4 miljoen vogels telden! Gaan we daar dit jaar overheen? Volgend weekend is het zover: de Nationale Tuinvogeltelling. In Ermelo telden 388 deelnemers in 2022 7.768 vogels.

De top vijf van 2022 in Ermelo was gelijk aan de landelijke top vijf. Op 1 Huismus, 2 Koolmees, 3 Merel, 4 Pimpelmees en op 5 Vink. De Roodborst stond op plaats zeven in Ermelo, maar tien landelijk. Opvallend is dat de Huismus en de Koolmees al vanaf 2001 op plek 1 en 2 staan. En ook de Merel stond vanaf dat jaar stabiel op de derde plek hoewel na de uitbraak van het usutu-virus in 2016 deze zangvogel nog maar in tweederde van de tuinen werd waargenomen. Vorig jaar werden er voor het eerst weer meer merels gezien. Dramatisch is het gesteld met de Spreeuw, in 2001 nog op plek drie verdween deze vogel in 2016 uit de Top Tien.

Tellen

Tel op vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 januari 2023 één keer een half uur de vogels in de tuin of op het balkon. Vliegen de vogels alleen maar over de tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen eventueel al van tevoren tellen op een moment dat hun schikt. Noteer alle waarnemingen van een soort in de tuin of op het balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt men het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Geef de telling op vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 januari 2023 gemakkelijk door via de web-app mijntuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan klaar. Vul de telling uiterlijk maandagochtend 30 januari in vóór 12 uur.