Herkenbaarheid en voorspelbaarheid, sleutel voor succes

ERMELO - Duizenden bezoekers, wie kan dat tegenwoordig nog zeggen? Het Oogstfeest is populairder dan ooit. Blijkbaar wil het publiek herkenbaarheid, terug naar vroeger, authenticiteit en gezelligheid. Dat zijn dan ook de pijlers waar het Ermelose Oogstfeest op draait.

Tientallen vrijwilligers zijn dagen van te voren al druk doende om het feestterrein ‘Oogstfeestklaar’ te maken. En juist door die vrijwilligers kan het een dag zijn met een gouden randje. Iedereen is bereid zijn of haar steentje bij te dragen. Of het nu is om het terrein beschikbaar te stellen, verkeer te regelen of om op te ruimen: ze doen het! Tijdens de opening sprak voorzitter Eibert Kuiper niet voor niets vol lof over ‘zijn’ vrijwilligers, maar ook over de vele deelnemers. Het publiek werd even stil toen Kuiper de namen afkondigde van degene die afgelopen jaar ‘ons ontvielen’. Dat waren er dit jaar veel. Op het Oogstfeest stond een kraam leeg, de stand van Willie van Malestein-Eersen, de plek waar zij jarenlang met enkele anderen vrouwen demonstreerde hoe ze gezellig aan tafel sokken breiden. Die kraam was nu leeg. Er stond een foto, er lagen enkele gebreide sokken en een rouwkaart, 74 was ze. ,,Ze is ons deze week ontvallen,’’ sprak Kuiper, ,,ze staat nog boven de grond, maar haar stand laten we dit jaar leeg.’’ Tijdens de opening van het Oogstfeest werd door een samengesteld koor verschillende liederen gezongen, waaronder een vertaling van ‘Praise the Lord, O my Soul: Loof de Heer O, mijn ziel’. Toepasselijk daar het koor zingt over ‘De akkers zijn weer geel van graan’. Het koor was samengesteld uit leden van het Hervormd Kerkkoor en de Verenigde Veluwse Koren, allen uiteraard in Veluwse en/of Ermelose klederdracht. ,,Velen zeggen dat we geluk hebben met het weer,’’ sprak Kuiper. ,,Maar, nee. We zijn gezégend met goed weer!’’

Herkenbaar

Het Oogstfeest moet vooral herkenbare elementen hebben. Want daar komt het publiek juist voor. En die herkenbaarheid was er weer volop: dorsen, maaien, zagen, koeien keuren, zingen en noem het maar op. Voeg daarbij de 150 antieke trekkers, de dieren, de lekkere producten in de kramen en je mag haast concluderen dat je veel hebt gemist wanneer je er niet bent geweest. De kruudmoes was weer erg geliefd en voor degenen die lege pannen trof; zij krijgen de kans om op de Boeldag van 7 september alsnog een portie Veluwse lekkernij te verkrijgen.