Fietsstroken Speuld

ERMELO - De gemeente Ermelo pakt de verkeerssituatie in Speuld aan. Er komen onder andere nieuwe fietsstroken op de Garderenseweg. De planning was de  werkzaamheden nog dit jaar uit te voeren. In elk geval het deel binnen de bebouwde kom. Helaas bleek bij de voorbereiding dat de uitstoot van stikstof tijdens de uitvoering te hoog zou zijn voor het nabije gelegen natura2000 gebied Speulderveld. We moeten de start van de werkzaamheden daardoor uitstellen.

Toch is het de bedloeling om voor de zomer van 2021 fietsstroken binnen de bebouwde kom worden aangelegd. Het goede nieuws is dat de Rijkoverheid inmiddels de grenswaarde voor stikstof heeft verhoogd. Het is daardoor alsnog mogelijk het deel binnen de kom uit te voeren. Maar omdat vervangen van asfalt niet kan in het regenseizoen, lukt dit niet meer dit jaar. Daarom starten we met de uitvoering in het voorjaar van 2021. Voor de zomer moeten de fietsstroken er dan liggen. Voor het deel buiten de bebouwde kom gaan we op zoek naar aannemers die werken met materieel dat minder tot geen stikstof uitstoot. We hopen zo ook daar de fietsstroken aan te kunnen leggen.

Veilige route

De gemeente werkt samen met de buurtvereniging aan een veilige fietsroute. De route Garderenseweg richting N302 is een belangrijke fietsroute. Veel schoolgaande kinderen gebruiken deze. Samen met buurtvereniging Speuld wordt er daarom aan een veiligere en betere fietsverbinding langs de Garderenseweg gewerkt.