Fietsers zorgen voor onveilige situaties in voetgangersgebied

ERMELO - Er wordt veel gefietst in het voetgangersgebied en dat zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Zeker gedurende de zomermaanden met drukke terrassen en bediening die letterlijk moest oversteken. Boa’s zijn slechts beperkt in het centrum te vinden. ,,We begrijpen dat dit vervelend is voor bezoekers en horeca,” antwoordt communicatieadviseur Marjan Kiewiet namens de gemeente. Aan een interview met Ermelo van NU over dit onderwerp wilde de gemeente niet meewerken.

Kieviet:,,Op dit moment neemt de inzet rondom corona alle beschikbare boa-capaciteit in beslag.” Tot en met juni zijn de handhavers met name bezig geweest met de handhaving van de Corona- noodverordening van de Veiligheidsregio. Daardoor hadden andere reguliere taken, waaronder het houden van toezicht op het fietsen in het voetgangersgebied, minder prioriteit en zijn deze iets meer op de achtergrond geraakt. Ook erkent de gemeente dat er een tekort aan Boa’s is. ‘Wij hebben normaliter 4 FTE aan Boa’s. Door (langdurige) ziekte is 1,5 FTE uitgevallen. Om dit deels op te vangen hebben wij 1 FTE extra ingehuurd. Het duurt helaas enkele weken tot maanden alvorens deze persoon beëdigd is als BOA voor de gemeente Ermelo. Daardoor is de Boa-capaciteit nu weer 3,5 FTE, waarvan 2,5 FTE mag verbaliseren en binnenkort 3,5 fte.’

Steekproef

Een steekproef in het centrum gaf een indruk om hoeveel fietsers het gaat. Het eerste half uur passeerden er dertig fietsers, fietsend wel te verstaan. Medewerkers van Brasserie de Volksmond verbaasden zich hier niet meer over. ,,We zien dit elke dag voorbij komen, we zijn het ondertussen gewend. We moesten in de zomermaanden écht soms slalommend met onze dienbladen tussen de fietsers door.” Om een representatieve indruk te krijgen, is er nogmaals een half uur geturfd. Ditmaal waren het er 36. Ook CDA-raadslid Cor Louwerse nam de proef op de som. Hij turfde van 12.00 tot 13.00 met als uitslag dat 1 op de 5 fietste. Vooral mensen uit Ermelo, en dat onderschreef ook het horecapersoneel. Daarom stelde het CDA vragen aan het college.

Bekeuringen

De gemeente laat hierop weten dat de Boa’s zich niet herkennen in het beeld dat zojuist is geschetst. ‘Over het algemeen houden de Ermelose inwoners zich vrij goed aan het fietsverbod. We zien met name dat bezoekers van buiten onze gemeente zich minder goed houden aan het fietsverbod.’ Het feit dat het aantal overtredingen tijdens de steekproef veel hoger ligt dan de Boa’s doorgaans zien tijdens hun controles verklaart men met het feit dat Louwerse een meting heeft gedaan tijdens de zomervakantie. De controles op fietsen in het voetgangersgebied zijn volgens de gemeente vanaf juli weer geïntensiveerd. In juli en augustus zijn in totaal 17 bekeuringen geschreven. Burgemeester André Baars, die verantwoordelijk is voor de openbare veiligheid, zegt dat het controleren op fietsen in het voetgangersgebied altijd een hoge prioriteit heeft gehad. ,,Wekelijks zijn er in de roosters van de Boa’s meerdere uren opgenomen voor het controleren op fietsers in voetgangersgebied. Bij het constateren van een overtreding wordt er direct bekeurd.”

Structureel

Sinds het vertrek van parkeerwachter Evert Aarsen (2014) spreken ondernemers en burgers over een tekort aan Boa's. In 2015 schreef het Centrummanagement een brief aan de burgemeester om aandacht te vragen voor de gevaarlijke situatie die ontstaat doordat fietsers en scooters door het voetgangersgebied in de Stationsstraat razen. Zij worden niet alleen als hinderlijk en gevaarlijk ervaren, maar bovenal ontsieren ze het winkelgebied, zo stelde het CME. Ook in 2016 en 2017 was er een tekort aan Boa's en stelde de gemeenteraad hier meermalen vragen over.