Meerderheid gemeenteraad steunt motie 

ERMELO – ,,Alleen landelijke financiële hulp aan Griekenland volstaat niet,” zegt Folkje Spoelstra, fractievoorzitter van de ChristenUnie Ermelo tijdens het indienen van een motie om bereidheid te tonen als het gaat om het opvangen van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Ermelo.

,,We leven niet alleen voor ons zelf en soms houdt onze verantwoordelijkheid niet op bij de grenzen van Ermelo,” aldus Spoelstra die samen met Progressief Ermelo en CDA Ermelo de motie indiende. Deze motie is donderdagavond met 15 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.

Druppels

Spoelstra: ,,Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar vele druppels zorgen immers voor een beweging.” De gemeente vraagt daarom de Regering het beleid te heroverwegen en ook alleenstaande minderjarige kinderen in Nederlandse gemeenten op te vangen.
Daarmee geeft Ermelo, net als vele andere gemeenten in Nederland, gehoor aan een oproep van Stichting VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling om minderjarige vluchtelingen, die onder erbarmelijke omstandigheden in Griekse kampen zitten, op te nemen.

Overbevolkt

Tijdens een digitale gesprekstafel van de gemeenteraad is gesproken met vertegenwoordigers van deze organisaties. ,,Daaruit is ook gebleken dat Ermelo deze opvang aan kinderen kunnen bieden,” vertelt René Arts, raadslid van Progressief Ermelo. Alom bekend is dat de situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens met de dag verslechtert. Vluchtelingen worden als pionnen ingezet, gevangen in een machtsstrijd tussen Turkije, Griekenland en de Europese Unie. Ze leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden.

Onmenselijk

,,Het is cruciaal om ook in onze gemeenten een geluid te laten horen,” stelt Bart Willemsen. ,,Bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten heeft aangegeven hierin een rol te kunnen spelen.” Uit alle hoeken van het land klinkt inmiddels een duidelijk geluid om in te grijpen in de onmenselijke situatie in de Griekse opvangkampen. Dit voorjaar riepen VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling gemeenten op zich over dit probleem uit te spreken en het Kabinet te laten weten dat er genoeg draagvlak is in Nederland.