Cliënten 's Heeren Loo op weg naar werk

ERMELO - Een leuke baan, die past bij de mogelijkheden en interesses. Een baan waarin je je verder kunt ontwikkelen. En waarmee je iets kunt betekenen in de samenleving. Dat is wat veel mensen zoeken en wat zorgorganisatie 's Heeren Loo ook graag ziet voor cliënten. Een uitbreiding van de samenwerking met Inclusief Groep ondersteunt de stappen op weg naar werk voor de cliënten van het woonzorgpark in Ermelo en orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus.

Door het bundelen van de krachten willen 's Heeren Loo en Inclusief Groep dit jaar de eerste cliënten, binnen hun vermogen, zo maximaal mogelijk ontwikkelen richting (betaalde) arbeid. Rianne van Eijk, regiodirecteur van 's Heeren Loo in Ermelo, is erg blij met de extra mogelijkheden die cliënten krijgen door de samenwerking. ,,Werk geeft je een gevoel van betekenis. Je kunt net als ieder ander meedoen in de samenleving." Gert-Jan Gerrits, directeur Inclusief Intervens (onderdeel van Inclusief Groep), sluit zich daarbij aan. ,,Contacten met anderen, structuur aan je dag, jezelf ontwikkelen en werken aan werknemersvaardigheden. Allemaal door aan de slag te zijn in een passende leeromgeving. Mooi dat we nu ook cliënten van 's Heeren Loo hierbij gaan ondersteunen."

Maximaal ontplooien

Het Emaus College, een school waar ook jeugdigen van Groot Emaus op zitten, verzorgt voor haar leerlingen nu al stageplekken in afstemming met Inclusief Groep. Op het woonzorgpark in Ermelo biedt 's Heeren Loo verschillende mogelijkheden aan cliënten voor een zinvolle dagbesteding. Leerlingen en cliënten oriënteren zich zo op wat ze willen en leuk vinden, en wat hun mogelijkheden zijn. Zodra dat duidelijk is, kan een cliënt bijvoorbeeld het advies krijgen om ervaring op te doen bij een specifieke dagbestedingslocatie, of misschien om werk te doen met loonkostensubsidie bij een bedrijf in de regio.

Werkdoelen

's Heeren Loo helpt cliënten dus met de eerste stappen om hun werkdoelen te bereiken. Inclusief Groep heeft de expertise om cliënten zich nog verder te laten ontwikkelen, zodat zij begeleid of misschien zelfstandig bij een bedrijf aan de slag kunnen. De samenwerking zorgt voor een bundeling van expertise en een doorlopende keten waarmee cliënten zich binnen hun vermogen maximaal kunnen ontplooien.