Crisis vergroot vraag naar schuldhulpverlening

ERMELO – De inkomenspositie van een deel van de Ermeloërs zal vanwege corona de komende jaren verslechteren en een grote druk leggen op bijstand en andere (gemeentelijke) regelingen. De verwachting is dat gebruik van minimaregelingen toeneemt. Dat is een van de punten die de gemeente verwerkt heeft in de Trendrapportage Sociaal Domein. Men verwacht dit scenario vanaf 2021 en vooral in de jaren daarna. De gemeente moeten anticiperen op een toename zijn van mensen met schuldenproblematiek, ook bij mensen die niet aan het werk zijn of dit direct kunnen.

Maar niet alleen op financieel vlak laat corona sporen na. Een peiling onder jeugdigen dit voorjaar toonde aan dat hun welbevinden achteruit ging. Ze zijn vaker eenzaam (22%) en vaker gestresst (27%). Dit kwam meer voor bij meisjes, bij de leeftijdsgroep 15-18-jarigen en bij havo/vwo’ers. Ook de leefstijl werd ‘ongezonder’: er werd minder goed bewogen (49%), minder gezond gegeten (22%), meer beeldscherm gebruikt (73%) en minder goed geslapen (31%). Bij een kleine groep is de situatie thuis verslechterd (8%), bij 10% is de situatie thuis verbeterd. Er lijkt een toename van psychosociale problematiek onder jongeren. 

Kostenpost

Niet verrassend is het feit dat Jeugdhulp in Ermelo, los van corona, veruit de grootste kostenpost per inwoner is en dat deze aanzienlijk groter is dan landelijk. De grootste toename momenteel in uitgaven per inwoner zit in ‘maatwerkdienstverlening 18+’. Het gaat dan om bijvoorbeeld begeleiding & hulp bij het huishouden. De uitgaven per inwoner aan welzijnswerk, maatschappelijk werk, buurthuizen en dergelijke dalen daarentegen. Na een uitgebreide rapportage vorig jaar, is dit jaar vooral gekeken in hoeverre ontwikkelingen door zijn gegaan of niet. Daarnaast is in de Trendrapportage een eerste doorkijk gemaakt van de gevolgen van corona voor de ontwikkelingen in het sociaal domein. 

Onderlinge ondersteuning

De sociale samenhang en het aantal vrijwilligers in Ermelo is hoog. Het behoud daarvan vraagt aandacht. Met een vergrijzende bevolking en vooral toenemend aantal ‘oudere ouderen’ zal behoefte aan onderlinge ondersteuning toenemen, terwijl hetzelfde of hoger niveau van onderlinge ondersteuning en vrijwillige inzet niet vanzelfsprekend is. 

Beeldbellen

Voor de aanbieders maatschappelijke ondersteuning geldt – net als de voor de aanbieders jeugdhulp – dat de gemeente de financiering van de omzet (van geleverde en niet-geleverde zorg) voortzet om de continuïteit van zorg en ondersteuning aan inwoners te waarborgen. Tijdens de lockdown vond ondersteuning aan inwoners en gezinnen vooral plaats via beeldbellen of telefonisch contact. Dagbesteding en groepsactiviteiten kwamen te vervallen. Deze zijn voor een groot deel weer opgestart, tenzij een locatie om welke reden dan ook nog niet toegankelijk is gemaakt.

Inkomen en werk

Vooral mensen met flexwerk en tijdelijke banen uit de door de coronacrisis getroffen sectoren zijn werkloos geworden. Zij zijn vaker student, jong, migrant, alleenstaand en/of verdienen vaak een relatief laag inkomen. Aan de onderkant van de inkomensverdeling gaat het om werknemers met oproepcontracten, terwijl dat aan de bovenkant vooral zzp’ers zijn. De verwachting is dat de komende maanden ook niet- direct getroffen sectoren de gevolgen van corona gaan merken. Degenen met de grootste kans om hun werk te verliezen door de coronacrisis, hebben vaak weinig ander huishoudinkomen of spaargeld om op terug te vallen. De verwachting is dat de inkomenspositie van een deel van de overige inwoners ook zal verslechteren door corona. Een deel van de mensen dat wordt ontslagen als gevolg van de coronamaatregelen, komt daarna moeilijk aan de slag. Er kan een grotere druk op de voorzieningen ontstaan, zoals de bijstand, andere (gemeentelijke)regelingen en schuldhulpverlening. Meer hierover is te lezen in de Trendrapportage Ermelo.