Commissaris van de Koning benoemt waarnemer in Ermelo

ERMELO - Dorine Burmanje is benoemd tot waarnemend burgemeester van Ermelo. Dat maakte de Commissaris van de Koning donderdag bekend. Burmanje is donderdag 26 november door de commissaris van de Koning, John Berends, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Ermelo. Zij vervangt vanaf 30 november André Baars.

Dorine Burmanje (66 jaar) is 15 jaar voorzitter geweest van de raad van bestuur van het Kadaster, daarvoor was zij enkele jaren secretaris-directeur bij het Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast is zij o.a. actief (geweest) als toezichthouder en als lid van de raad van commissaris bij diverse bedrijven. Baars stapte op 28 oktober op als burgemeester van Ermelo nadat hij voor zichzelf de conclusie had getrokken niet meer voldoende vertrouwen te genieten om het proces naar bestuurlijke vernieuwing binnen de gemeente te begeleiden.

Verkiezingen

Commissaris van de Koning John Berends heeft daarom in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Ermelo besloten om een waarnemend burgemeester te benoemen. Burmanje zal in principe waarnemen tot en met de verkiezingen in maart 2022. Zowel de gemeente Ermelo als de commissaris van de Koning zien in Dorine Burmanje de kandidaat die de gemeente op dit moment nodig heeft. De expertise van Burmanje ligt op het bestuurlijk vlak bij (semi) overheidsorganisaties. Als waarnemend burgemeester kan zij deze expertise inzetten voor het creëren van rust en stabiliteit binnen de gemeente en bij de uitvoering van de vastgestelde moties in de gemeenteraadsvergadering van Ermelo op 11 november jl. Deze moties roepen onder meer op tot zelfreflectie van raad en college, het uitvoeren van een extern onderzoek naar langlopende dossiers en herziening van de organisatieverordening. Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de commissaris van de Koning.