Samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen

ERMELO - Zaterdag ondertekende Gertjan Segers namens de ChristenUnie, samen met de ouderbond KBO-PCBO en andere partners, het manifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’. Omdat de opvolging hiervan voor een belangrijk deel lokaal moet worden gedaan, willen lokale betrokken partijen komen tot een actieplan. Daarom is ook in Ermelo een intentieverklaring ondertekend.

Daarvoor namen in Ermelo vertegenwoordigers van enkele organisaties plaats aan een gesprekstafel. Deelnemers zijn Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Folkje Spoelstra en Jos van der Deure, gemeenteraadsleden in de gemeente Ermelo voor de ChristenUnie, Gertjan Veening (voorzitter Raad van Bestuur), Wietse de Groot (manager) van Zorggroep Noordwest-Veluwe en Klaas Dunnig, voorzitter van de afdeling van KBO-PCOB.

Lokaal actieplan

Zij spraken af zich in te zetten voor een lokaal actieplan ‘Waardig Ouder Worden 2.0’. Dit deden zij op het moment dat hun landelijke vertegenwoordigers een handtekening zetten onder het manifest. Jos van der Deure: ,,Wij willen met dit landelijk manifest ook in Ermelo aan de slag. Waardig ouder worden betekent wat ons betreft niet alleen goede zorg en liefdevolle aandacht, maar ook voldoende ouderenwoningen en ontmoetingsplekken of plaatsen voor dagbesteding en goede begeleiding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.”

Gewaardeerd

Een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Dat is het ideaal van de ChristenUnie. Van der Deure: ,,Met het ondertekenen van het landelijk manifest laten we zien dat we geloven in een samenleving waarin ouderen een volwaardige, betekenisvolle plaats hebben. Daarom gaan we met de Zorggroep Noordwest Veluwe en de KBO-PCOB en andere partners aan de slag om Ermelo op steeds meer voorzieningen ‘ouderen-proof’ te maken.’’

Kwetsbaarheid

Ouderen hebben te maken met toenemende kwetsbaarheid maar willen tegelijk graag zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren. Vandaag onderstrepen we hoe belangrijk het is dat ouderen meetellen in de samenleving. De ChristenUnie en de Zorggroep Noordwest-Veluwe en de PCOB willen het niet bij woorden laten en we roepen ook andere partners op om zich hierbij aan te sluiten. ,,De toekomst van onze ouderen heeft grote prioriteit en daarom hebben we de afspraak gemaakt om ons hard te maken voor voldoende woningen voor ouderen en goede zorg in de wijk zodat ouderen langer in hun wijk kunnen blijven wonen. Maar ook goede ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers.”