Combineer cultuur en erfgoed

ERMELO - Provincie Gelderland stelt in 2021 € 100.000 beschikbaar voor vernieuwende participatieprojecten (projecten waaraan inwoners actief deelnemen) op het gebied van cultuur en erfgoed. Men wil een breder publiek bereiken met de lancering van het Fonds Gelderse cultuur, samen doen. Dit fonds wordt ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Aanvragers kunnen zich vanaf 2021 melden.

Gedeputeerde Peter Drenth: ,,Cultuur en erfgoed in Gelderland is er om van te genieten. We willen dat zoveel mogelijk van onze inwoners hiermee kennis maken. Ik ben blij met het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat ons helpt om dit mogelijk te maken.” Samenwerking tussen partijen uit verschillende vakgebieden en bedrijfstakken is vernieuwend. Activiteiten op het gebied van cultuur en erfgoed worden gecombineerd. Aanvragers kunnen er ook voor kiezen om juist op te trekken met andere bedrijfstakken zoals de zorg, de sport of natuur. Bijvoorbeeld activiteiten iets nieuws proberen door een ongebruikelijke aanpak, het aangaan van een verrassend partnerschap of het verdiepen van een al bestaande bijzondere mengeling van verschillende stijlen. De Cultuurfonds Gelderland beoordeelt de aanvragen, omdat zij de daarvoor benodigde kennis heeft.

Enkele voorbeelden

Als voorbeeld noemt de provincie een organisatie die zich bezighoudt met geschiedenis (historische kring) die samen met kunstenaars en dorpsbewoners korte stop-motionfilmpjes maakt. Voor de filmpjes gebruiken ze materiaal dat de historische kring in het archief heeft. De plaatselijke geschiedenis wordt op een nieuwe manier toegankelijk voor een breed publiek. Maar ook zou het kunnen zijn dat amateurmuzikanten en -zangers (jong en oud) die samen met professionals en de plaatselijke schermvereniging een muziektheatervoorstelling maken. Een schermduel maakt dan onderdeel uit van deze voorstelling. Vrijwilligers maken de kostuums en het decor voor de voorstelling van natuurlijke en duurzame materialen die ze vinden in hun directe omgeving. De richtlijnen van het Cultuurfonds zijn ook bij het nieuwe fonds uitgangspunt bij de beoordeling van aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds.