Ontwerp VVGB  zorgt voor mogelijkheid legalisatie 

ERMELO - De gemeente Ermelo hoeft niet handhavend op te treden tegen Tomassen Duck-To BV, die zonder vergunning een gasstation en de bijbehorende gasleidingen aanlegde. Dat is de conclusie van de Raad van State.

Omdat de gemeenteraad heeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven en daarmee lijkt legaliseren een mogelijkheid. Het gaat om een afwijking van de bestemming ‘Groen’, hetgeen door de raad is beoordeeld voor de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB). De zienswijzen die zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit, zorgen er niet direct voor dat er geen concreet zicht op legalisatie bestaat.

Handhaving

Eind 2017 heeft Liander een gasleiding en een gasstation aangelegd op het perceel aan de Julianallan 122-124 in opdracht van Tomassen Duck-To BV. Omwonende Cora van Eijsden, die het vermoeden had dat dit juridisch niet toegestaan was, maakte daar direct melding van bij de gemeente Ermelo. Een reactie bleef uit en ze besloot een handhavingsverzoek in te dienen, maar dat werd verdaagd. Nu stelt de rechter dat het college het verzoek om handhavend op te treden tegen het gasstation terecht mocht afwijzen.

In strijd met bestemmingsplan

Begin dit jaar stelde de rechter in Arnhem dat de gasleiding in strijd was met zowel het oude als het nieuwe bestemmingsplan. In het oude bestemmingsplan was de grond aangewezen als tuin; in de nieuwe situatie mogen er alleen bij ‘groen’ behorende bouwwerken (geen gebouwen) worden gerealiseerd. De gemeente ging in hoger beroep waarbij niet de discussie was of de realisering van de gasleiding en het gasstation in strijd is met het bestemmingsplan, maar wel of de gemeente handhavend moet optreden. Dat laatste hoeft men, na de uitspraak van de Raad van State niet.