Rechter vindt het een onzorgvuldig collegebesluit

ERMELO – Vandaag heeft de gemeente opnieuw te horen gekregen dat het Hoger Beroep in de zaak van de palletfabriek van Ten Hove ongegrond verklaard. De Raad van State tikt het college wederom op de vingers als het gaat om het verzoek handhavend op te treden. Exact een jaar geleden deed de rechter ook deze uitspraak, maar het college ging hiertegen in hoger beroep.

Bezwaarmakers van de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselseveld hebben de gemeente er meermalen op gewezen dat zowel voor de opslag van pallets als de bio-energiecentrale reeds geruime tijd geleden aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend. Hierop zijn tot op heden nog geen besluiten over genomen. Het feit dat het college niet handhavend wil optreden is nu door de Raad van Staten vernietigd. Het college heeft nu twaalf weken de tijd om een nieuw besluit nemen. Hierbij gaat het om het algemeen belang dat is gediend met handhaving. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag hiervan worden afgeweken. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat.

Onzorgvuldig

Een onzorgvuldig collegebesluit, zo oordeelt de rechtbank. Het is ook maar de vraag of het bedrijf op deze locatie gelegaliseerd kan worden. ,,Voor ons is vooral de uitkomst van het verplaatsingsonderzoek relevant,” meldt wethouder Laurens Klappe vandaag in reactie op de uitspraak. Dat onderzoek is dit voorjaar gestart en het college verwacht dit najaar de uitkomsten te ontvangen. Overigens had de provincie Gelderland dit onderzoek in juli 2014 al aan de gemeente Ermelo opgelegd. De provincie wil de bedrijven namelijk ook het liefst verplaatsen naar een bedrijventerrein. ,,Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zullen vervolggesprekken worden gevoerd en kunnen we stappen maken.” Burgemeester André Baars was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Hij was in Wychen om Ermelose lopers tijdens de Nijmeegse Vierdaagse aan te moedigen. Hij was vandaag niet in de gelegenheid de stukken van de Raad van State in te zien.