Cheque voor Welzijn Ermelo

ERMELO – Vanmorgen bracht Erik Groeneveld namens Rabobank Randmeren een cheque van € 1000,- naar Welzijn Ermelo. Deze cheque, die in ontvangst is genomen door Hanneke Starre, is bedoeld ter promotie van het Jaar van de Vrijwilliger.

,,In Ermelo zijn heel veel vrijwilligersorganisaties,” vertelt Starre. Vrijwilligerswerk is een belangrijke spil in dit dorp.” Welzijn Ermelo zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek komen. ,,We zien juist in coronatijd hoe belangrijk dit werk is.” Het budget van de Rabobank is bedoeld om meer bekendheid te geven aan vrijwilligerswerk.

Maatschappelijke vraagstukken

In Nederland zetten jaarlijks al miljoenen mensen zich vrijwillig in voor anderen en hun omgeving. Juist nu draagt vrijwilligerswerk bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals toenemende armoede, eenzaamheid en behoefte aan zorg. Naast de bestaande behoefte aan vrijwilligers voor maatschappelijke activiteiten zoals voor besturen, natuuronderhoud, plezier, aandacht, schoonheid, veiligheid, dagbesteding en opvang, is het van belang dat meer mensen de urgentie alsook het plezier voelen om vrijwilligerswerk te doen. Gevraagd worden is nog altijd dé manier om je ergens voor in te gaan zetten. ,,Daarom starten we ook met de Weken van het Vragen,” aldus Starre.
Vrijwilligersorganisaties en partners hebben de handen ineen geslagen om een jaar lang aandacht te vragen voor de waarde van vrijwillige inzet en meer mensen uit te nodigen dit ook te gaan doen.