Ermelo is veruit het duurste in de regio

ERMELO/ REGIO – Veel mensen kregen deze week de aanslag Onroerendzaakbelasting (OZB). Naast de stijging van de waarde van de woningen stijgt ook de OZB. Nederlandse huishoudens betalen dit jaar bij elkaar naar verwachting 11,3 miljard euro aan gemeentelijke heffingen. Dat is 4,4 procent meer dan vorig jaar.

Meerinzicht heeft de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2021 verstuurd. Ermelo heeft de OnroerendeZaakBelasting (OZB) met 19,5% verhoogd. Daarmee is deze gemeente veruit de duurste gemeente van de NoordVeluwe. In Ermelo wordt er bijna 19 miljoen euro binnen geharkt aan gemeentelijke heffingen. In Harderwijk is dat 26, 5 miljoen en in Putten 12,5 miljoen. Nunspeet int, met eenzelfde aantal inwoners 14 miljoen euro.

Grote verschillen

Landelijk stijgt de OZB gemiddeld met 6 %. Gemeenten hoeven de OZB niet te verhogen en men mag dit ook loskoppelen van de stijging WOZ-waarde. Nu de WOZ-waarde flink stijgt, gaat in Ermelo de OZB nog harder omhoog. Een woningeigenaar betaalt nu 0,1549% van de WOZ-waarde. In Harderwijk daarentegen betaalt men 0,10870%. In Putten is dit slechts 0,0758%. Veel cijfers met grote verschillen.

5,5 miljoen

De gemeente Ermelo weet met de aanslagen dit jaar bijna 5,5 miljoen euro op te halen. Dat is 2 miljoen meer dan in 2019. In Putten neemt men genoegen met de helft. Deze gemeente int voor nog geen 3 miljoen euro. Dat is vier ton meer dan twee jaar geleden. In Nunspeet heeft men voor 3,3 miljoen aan aanslagen verstuurd. Vijf ton meer dan in 2019. Harderwijk, een stad met bijna 2x zoveel inwoners, int 6,4 miljoen euro aan OZB. Dat is 4 ton meer dan twee jaar geleden. Omgerekend betekent het dat een inwoner in Ermelo 200 euro meer aan gemeentelijke heffingen betaalt dan de Puttenaren. In Harderwijk zijn mensen 100 per persoon per jaar goedkoper uit dan de Ermeloërs.

Afvalstoffenheffing

De opbrengst van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten neemt dit jaar naar verwachting met 10,0 procent toe tot 2,2 miljard euro, de grootste stijging in 26 jaar. Ook in 2020 begrootten gemeenten al een forse toename, toen met 8,4 procent. Tot 2019 veranderde de begrote opbrengst van de reinigingsheffingen van alle gemeenten samen jarenlang per saldo nauwelijks. De stijging van de reinigingsheffingen komt door de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen, als glas, plastic en papier. Dit vertaalt zich in hogere tarieven van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten mogen niet meer opbrengen dan de bijbehorende taak of dienst kost.

De enige meevaller is voor Ermelose hondenbezitters. Per 1 januari betalen hondenbezitters namelijk geen hondenbelasting meer. Het schoonhouden van hondenuitlaatroutes wordt uit andere middelen betaald.