Slokker en UWOON zitten niet op een lijn

ERMELO - Woningcorporatie UWOON heeft afgelopen week een uitgebreid gesprek gehad met een aantal huurders, woonachtig in de Driesprong. Er is veel te doen omtrent de gebreken aan de prefab-woningen. Een extern onderzoeksbureau zal bekijken wat de bouwtechnische staat van de woningen is. Ook moet er duidelijkheid komen over de verwarmingsinstallatie en het beton.

Een onafhankelijk onderzoek is nodig om goed inzicht te krijgen in de staat van de woningen en bergingen om de juiste maatregelen te kunnen treffen. Directeur Fleur Imming: ,,Het is een bijzonder vervelende situatie voor onze huurders. Dit moet goed en nauwkeurig worden opgelost. Een onafhankelijk onderzoek helpt ons daarbij.” Bewoners worden bij dit onderzoek betrokken. ,,Wij vinden het belangrijk dat de bewoners achter onze keuze staan voor het geselecteerde adviesbureau en aan de voorkant al zaken kunnen meegeven voor de aanpak van het onderzoek," aldus Imming. 

Sluiting bergingen

Begin deze week besloot UWOON de bergingen aan Dakpan, Kruispan en Van Emsthof te sluiten vanwege zorgwekkende gebreken. Bewoners konden onder begeleiding van UWOON de noodzakelijk spullen uit de berging halen. De bergingen zijn geïnspecteerd door een ingenieursbureau. Uit dit onderzoek blijkt dat een vervolg onderzoek nodig is. Zolang het onderzoek loopt blijft het advies om de bergingen af te sluiten. ,,Bewoners hoeven zich geen zorgen te maken over de veiligheid van hun woningen na het sluiten van de bergingen. De woningen hebben een andere bouwconstructie dan de bergingen," aldus de directeur van de woningcorporatie.

Communicatie met bewoners

UWOON erkent de ernst van de situatie en pakt het serieus op. Projectleider Erik Hermus is aangesteld en ziet erop toe dat de gebreken worden verholpen. Hij is een vast aanspreekpunt voor bewoners en dagelijks aanwezig in de wijk. Bewoners ontvangen ook tweewekelijks een update rondom de voortgang van de gebreken. Daarnaast zijn er met bewoners diverse gesprekken gevoerd. UWOON bevestigt dat de communicatie naar en met bewoners in het verleden onvoldoende was en heeft hierin stappen genomen.

Verhelpen van de gebreken

In de afgelopen twee weken zijn alle woningen aan de Van Emsthof en bijna alle woningen aan de Driesprong bezocht door de projectleider en een monteur van Prins Bouw. Imming: ,,Tijdens het bezoek zijn, op de verwarmingsinstallatie en betonwanden na, alle eerder genoteerde gebreken verholpen. Momenteel maakt Prins Bouw afspraken met de bewoners van Kruispan en Dakpan.” Voor het volledig nalopen van de verwarmingsinstallatie maakt Factory Zero momenteel afspraken met de bewoners van Kruispan, Van Emsthof en Dakpan. Van der Sluis heeft alle bewoners van de Driesprong geïnformeerd over het nalopen van de volledige verwarmingsinstallatie.

Slokker

Gedurende de bouw was ervolgens de woningcorporatie geen aanleiding om te twijfelen aan de kwaliteit van de woningen in Ermelo. In een bouwproces loop je, volgens de directeur, altijd tegen aandachtspunten aan. Toch ontkent Imming niet dat er nu veel gebreken zijn. ,,In afstemming met Slokker hebben we gezocht naar oplossingen." UWOON heeft afgelopen donderdag een constructief gesprek gehad met Slokker. Imming: ,,We hebben helaas moeten constateren dat we geen gezamenlijk beeld hebben over de bestaande gebreken. Hierover vindt op zeer korte termijn afstemming plaats. Wij hebben Slokker geïnformeerd over het onafhankelijk onderzoek dat UWOON gaat uitvoeren.” Afgesproken is dat UWOON samen met Slokker optrekt rondom de gebreken en het verhelpen daarvan, maar UWOON blijft het aanspreekpunt voor bewoners.