Plannen liggen ter inzage

ERMELO - GGz Centraal heeft de afgelopen periode aan een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan gewerkt voor het Zorgpark Veldwijk. Beide plannen zijn een nadere uitwerking van het Masterplan Veldwijk dat de gemeenteraad van Ermelo eind 2019 heeft vastgesteld. De plannen zijn in concept gereed en worden nu gedeeld met de omgeving. Vanwege de coronamaatregelen is er – in afstemming met de gemeente Ermelo – gekozen om de plannen digitaal te delen.

GGz Centraal concentreert de zorgvoorzieningen in het Zorgpark. Naast de bestaande zorggebouwen, boerderij De Heuvel en het monumentale pand De Wissel, worden nieuwe zorgfuncties toegevoegd. Dit is nodig om goede en toekomstbestendige zorg te kunnen bieden aan onze cliënten. Het Zorgpark Veldwijk ligt in de zuidwesthoek van Veldwijk. Naar verwachting besluit de gemeenteraad voor de zomer over deze plannen. GGz Centraal wil graag weten wat burgers van de plannen vinden. Op de website www.ggzcentraal.nl/toekomstveldwijk is gelegenheid om een reactie achter te laten via een digitaal reactieformulier. Dit kan tot en met 15 april. Ingekomen reacties kunnen zodoende nog meegenomen worden in de plannen, voordat deze ter besluitvorming aan de gemeente aangeboden worden. Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan ligt medio april ter besluitvorming voor aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo. Naar verwachting besluit de gemeenteraad voor de zomer over de plannen.