'Hoe is het mogelijk?'

ERMELO - Lokaal, provinciaal en ook de landelijke politiek buigt zich inmiddels over de prefab-woningen in Ermelo. En dat is niet voor niets. De woningen, die twintig maanden geleden door Slokker innovatie zijn opgeleverd vertonen veel gebreken. Omdat deze huizen mede zijn gebouwd met subsidie van de provincie wil het CDA nu opheldering. Met ongeloof heeft de CDA fractie de berichten gelezen over de abominabele kwaliteit van nieuwe huizen op de Driesprong.
De huizen konden gerealiseerd worden met een subsidie van vijf ton uit het programma Steengoed Benutten.

Daarom willen de politica’s Daisy Vliegenthart en Bea Schouten hier meer over weten. ,,Hoe zat het met de voorwaarden van de subsidie? En de huizen zouden ‘nul op de meter woningen’ zijn: energieneutraal dus. Het tegendeel lijkt waar te zijn: bewoners stoken zich blauw. Hoe kan dat?” Voor de provincie leek prefab de uitkomst om de druk op de woningmarkt te verlichten. De woningen worden voor het grootste deel in de fabriek in elkaar gezet en op de bouwplaats in enkele dagen afgemonteerd. ,,Een prachtige mogelijkheid om het enorme woningtekort aan te kunnen pakken,” zegt Vliegenthart. Bea Schouten: ,,Wij zijn voor prefab woningen, dat geeft kansen voor verduurzaming en versnelling, maar hier lijkt wel iets mis te zijn gegaan. Ik zou graag willen weten op welke manier we kwalitatief goede prefab-woningen ook elders kunnen plaatsen.”

Voldoende

Ook lokaal zijn raadsleden begaan met de bewoners van de prefab-woningen. Han Wilhelm (BurgerBelangen) en Jos van der Deure (ChristenUnie Ermelo) stelden daarom vorige week vragen aan het college. Hoe konden deze woningen zo opgeleverd worden? En zijn de ambtenaren die met bouw- en woningtoezicht belast zijn voldoende toegerust op hun taak? Op deze laatste vraag antwoordt de wethouder positief. ,,Zij hebben hiervoor ook de daartoe benodigde opleiding(en) gevolgd en behaald. Hoe het mogelijk is dat deze problemen optreden bij deze woningen daar kunnen wij op dit moment geen uitsluitsel over geven. Dit vraagt nader (onafhankelijk) onderzoek.” De gemeente heeft alle documenten uit het bouwdossier doorgestuurd naar de gemeente Harderwijk ter beoordeling.

Oplossen

Politiek gezien zijn er vragen over wie waarvoor verantwoordelijk is. Volgens de wethouder is het oplossen van de geconstateerde gebreken primair een aangelegenheid tussen de eigenaar (opdrachtgever) en bouwer (opdrachtnemer) als contractspartijen van de aannemingsovereenkomst. De gemeente houdt nauw contact met de eigenaar van de woningen (Uwoon) om mee te denken over het oplossen van de ontstane problemen. ,,Waar mogelijk en nodig zullen wij daarbij faciliteren, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een openbare ruimte voor tijdelijke voorzieningen zoals containers of bouwketen,” aldus wethouder Laurens Klappe.

Bedrijf in opspraak 

Vraag blijft waarom de opdrachtgever met Slokker Innovatie in zee ging omdat het bouwbedrijf uit Zeewolde tijdens de bouw van de Driesprong al in opspraak raakte. De fabrikant van de prefab-woningen hield zich niet aan de bouwvergunning bij de realisatie van een woningproject op het Enka-terrein in Ede. Wat er in Ermelo mis ging, moet onderzoek uitwijzen. Adviesbureau Duinwijk zal de komende maanden onderzoek doen naar de scheuren, lekkages en het doorbuigen van betonnen platen. Omroep Gelderland maakte deze minireportage.