TONK-regeling is aanvulling op steunpakketten 

ERMELO - Inwoners die als gevolg van de coronacrisis moeite hebben om hun huur, hypotheek, gas of elektriciteit te betalen, kunnen via een aanvraag bij de gemeente gebruik maken van de zogeheten TONK-regeling. Deze tegemoetkoming is voor huishoudens van alle inwoners die te maken hebben met een inkomensterugval door corona en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het inkomen.

Dit betreft zowel zelfstandig ondernemers als inwoners in loondienst of met een uitkering. Het gaat hierbij om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten, niet om een inkomensondersteunende regeling. Voor de systematiek wordt aangesloten bij de bijzondere bijstand. De regeling valt onder de Participatiewet. 

Aanvulling

Door de kabinetsmaatregelen tijdens de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Het kabinet heeft in de diverse steunpakketten maatregelen genomen om deze huishoudens te ondersteunen. Tegelijkertijd is geconstateerd dat deze steunpakketten nog aanvulling behoeven. Wethouder Leo van der Velden: ,, De coronamaatregelen hebben veel impact op een aantal huishoudens. De noodzakelijke kosten zoals huur en hypotheek lopen gewoon door. Met deze tijdelijke ondersteuning willen wij inwoners helpen om het hoofd financieel enigszins boven water te houden.” Het is voor de wethouder nog onduidelijk om hoeveel mensen het gaat die gebruik kunnen maken van deze regeling.

Woonlasten

Het gaat om mensen die te maken hebben met een inkomensterugval van tenminste 30% en waarvan de woonlasten tenminste 40% van het netto-inkomen is. De gemeente Ermelo heeft ervoor gekozen om een eenmalige uitkering te doen van maximaal tweeduizend euro. Indien, na afloop van de regeling (1 augustus 2021), sprake is van een overschot op de TONK- regeling, kan dit bedrag worden bijgesteld.

Geen terugvordering

Goed om te weten: door de manier waarop TONK is ingericht, leidt het niet tot eventuele terugvorderingen door tussentijdse wijzigingen of later ontvangen middelen als huurtoeslag of belastingteruggave. En doordat TONK onbelast is, leidt het ook niet tot een hoger fiscaal inkomen, waardoor er ook geen gevolgen zijn voor toeslagen die door de Belastingdienst worden verstrekt. Alleen als een aanvrager bewust onjuiste of onvolledige informatie heeft aangeleverd, wordt de uitkering teruggevorderd. De gemeente controleert hier op.