Toekomstscenario's worden verder uitgewerkt

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders wil verplaatsing van de bedrijvigheid aan de Haspel verder onderzoeken. Daarom wordt er op dit moment niet handhavend opgetreden tegen enkele strijdigheden op het perceel van de Pallet- en Timmerfabriek van Ten Hove.

De afgelopen maanden heeft er op verzoek van de Provincie een verkenning naar toekomstscenario’s voor de Haspel plaatsgevonden. De conclusie van deze verkenning is dat verplaatsing van de bedrijvigheid de beste optie is. Dit zal de komende periode nader worden uitgewerkt. Het college kiest hiermee voor een oplossing voor de lange termijn, waardoor de Haspelstrook ruimtelijk beter ingepast kan worden in de omgeving. Verplaatsing van de bedrijvigheid past ook binnen de toekomstvisie van de gemeenteraad voor dit gebied.

Niet handhaven

,,Deze keus houdt wel in, dat er op dit moment niet handhavend wordt opgetreden tegen enkele overtredingen bij de pallet – en timmerfabriek,” meldt persvoorlichter Moniek Winters. ,,In het kader van de uitwerking van de verplaatsing van de bedrijvigheid, vindt het college het niet passend nu handhavend op te treden tegen enkele illegale bouwwerken en een bestemmingsplan-overtreding op het perceel. Hiervoor heeft het college een nieuw besluit genomen op een handhavingsverzoek.” Eind juli werd de gemeente Ermelo nog door de rechter op de vingers getikt omdat de belangenafweging die het college had gemaakt onvolledig was. De Raad van State vond het feit dat men niet handhavend wilde optreden een onzorgvuldig genomen beslissing. Het college kreeg toen twaalf weken de tijd om een en ander toe te lichten. ,,Nu het college alle betrokken belangen zorgvuldig heeft afgewogen, is de conclusie dat er op dit moment niet handhavend wordt opgetreden,” stelt Winters. ,,Er wordt wel toezicht gehouden op de palletopslag en zo nodig handhavend opgetreden. De palletopslag moet te allen tijde voldoen aan de voorwaarden die daar in het verleden uit veiligheidsoverwegingen aan zijn verbonden.”