Coronaperiode niet alleen negatief in onderwijs

ERMELO – Afgelopen week hebben alle leerlingen van de zes VPCO scholen in Ermelo een corona quotes kwartetspel gekregen. Ook zijn er posters gemaakt over de input van ouders, leerlingen en medewerkers. Sinds maart 2020 heeft de coronapandemie het hele leven in haar greep. Als geen ander ervaren de onderwijsinstellingen dit. Er werd in de krant en op radio en televisie veel bericht over het onderwijs in coronatijd die overwegend negatief waren en dat veel leerlingen achterstanden zouden hebben opgelopen. Maar is dat ook zo? Het bestuur en personeel van de Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs (VPCO) deed onderzoek bij de leerlingen en hun ouders en kwamen tot een verrassende uitslag.

In januari werd door het bestuur en personeel bedacht dat het niet alleen een heel zware tijd is geweest, maar dat er ook van geleerd kan worden. Iedere school, ouder/verzorger en leerling heeft de afgelopen maanden enorme ingezet getoond en dat er zaken niet aan bod zijn gekomen of zijn blijven liggen staat buiten kijf. Hoe kan het ook anders als niet alleen het onderwijs, maar ook de hele wereld op zijn kop gezet is? ,,Echter, de term ‘achterstanden’ roept iets negatiefs op,’’ aldus Henk Norder, voorzitter van het bovenschoolse bestuur van de VPCO. ,,Alsof het onderwijs gefaald heeft. Alsof niet de juiste inzet is getoond en de kinderen niets hebben geleerd. Terwijl niet alleen op cognitief gebied de meeste kinderen mooie stappen hebben gezet, maar ook op andere vlakken vele levensvaardigheden eigen hebben gemaakt.’’ De VPCO vindt het belangrijk dat zij, met hun zes scholen in Ermelo, met die term ‘onderwijsachterstand’ geen selffulfilling prophecy in gang moet gaan zetten, maar dat ze alert blijven op kansen die men ziet en de stappen die men met elkaar wil zetten. Daarom is er op de zes scholen aan leerlingen, maar ook aan ouders gevraagd wat men van of in deze periode heeft geleerd. Daar kwam veel respons op. Norder: ,,Daar hebben we posters met quotes van laten maken en er werd een kwartetspel met uitspraken van kinderen ontwikkeld.’

Coaching

Norder: ,, Door alle media-aandacht, rondom achterstanden, vonden we het belangrijk om diegenen, over wie dat gaat, zelf te bevragen naar hún ervaring en bevindingen. We wilden van onze ouders/verzorgers, medewerkers én leerlingen weten hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren. Voor ons belangrijk om ook dat te leggen naast de leerlingresultaten. We hebben daarvan veel geleerd. Zo waren we bijvoorbeeld bang de leerlingen steeds instructie nodig hadden bij hun digitale lessen. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Wat kinderen aangaven was dat ze geen instructie nodig hadden, werken op een computer konden ze natuurlijk al als de beste, maar ze wilden coaching. Een opvallende uitkomst wat wij zeker niet hadden ingeschat. Dat er onderdelen zijn die extra aandacht nodig hebben, is bij ons per school al onderzocht. En een plan ligt klaar om de extra gelden goed te besteden. En er is nog een andere (reflectieve) vraag: Wat hebben we zelf geleerd en kunnen we gebruiken om ons onderwijs beter (duurzaam en toekomstgericht) te organiseren? Zo waren wij al voor de aankondiging van het NPO (nationaal programma onderwijs) gestart om een antwoord op bovenstaande twee vragen te krijgen.’’

Posters

Er werden, zoals gezegd enquêtes uitgezet bij ouders, leerlingen en medewerkers en dat heeft een schat aan informatie opgeleverd. Als waardering voor hun inzet bij het invullen heeft het bestuur voor iedere school een poster gemaakt waarop antwoorden van leerlingen en ouders zijn terug te vinden. Norder: ,,Maar ook werd er voor alle leerlingen (en daarmee ook hun ouders/verzorgers) een Corona-quotes-kwartetspel ontwikkeld. Een vrolijke herinnering aan een bijzondere periode.’’ Op de websites van de VPCO zijn alle zes de posters terug te vinden.’’ De resultaten van het onderzoek zullen door het bestuur van VPCO ook worden aangeboden aan Arie Slob, Minister van Onderwijs.