Wethouder hoopt op veel 'buurtjes' in Ermelo

ERMELO – Hij wil niet terug naar de vroegere wijkverenigingen. Wel ziet wethouder Hans de Haan toekomst in de saamhorigheid van buurten. Hij pleit daarom voor een andere manier van werken en denken.

Ermelo kent een hoge mate van sociale samenhang en veel vrijwilligers. De Haan neemt het Pretoriusplein als voorbeeld. ,,Het is een vliegwieleffect, laagdrempelig.” Hij legt uit hoe de buurt actief samenwerkt en met ideeën komt. ,,Het zijn de mensen die het hier mogelijk maken.” De gemeente is hierin vooral faciliterend.

Leefomgeving

Bewoners nemen allerlei initiatieven om hun leefomgeving te verbeteren, de buurt mooier te maken of de sociale samenhang te versterken. Het gaat dan om initiatieven voor en door bewoners, waar mogelijk een bijdrage van de gemeente of andere organisaties nodig is om de ideeën te verwezenlijken. De wethouder wijst ook naar de wijk West met de DorpenDeal waarin partijen samenwerken. ,,West is hierin geen voorbeeld, maar een model.” Daarbij is ook cruciaal dat er structuren worden aangelegd en het niet afhankelijk is van individuen.

Buurtjes

Afgelopen jaar heeft, mede door de situatie rondom corona, onderlinge hulp in West een vlucht gekregen. ,,Daar zijn 'buurtjes' opgezet. Ik hoop op veel 'buurtjes' in Ermelo. Niemand is namelijk zelfredzaam. Hiervoor moeten we randvoorwaarden creëren.” Het Leefbaarheidsteam is vanuit de gemeente het eerste aanspraakpunt voor initiatieven van bewoners. Achterliggend doel is vooral het versterken van sociale cohesie.,,Het moet dus passen bij de buurt,” aldus de wethouder. Draagvlak in de wijk is leidend. De inhoud van wijkplannen wordt zo door bewoners zelf bepaald, waarbij gemeente faciliteert en meedenkt, toetst aan beleid en doorverwijst indien nodig. ,,Dit gaat stapje voor stapje,” aldus Hans de Haan.