Sluitende begroting met opnieuw OZB verhoging

ERMELO – Financieel blijft het in Ermelo puzzelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit de concept Kadernota. Wethouder Wouter Vogelsang legt de schuld hiervan bij Den Haag. Vogelsang: ,,Ik ben daar helemaal klaar mee.”

De wethouder Financiën presenteerde deze week trots de nieuwe Kadernota met daarin een sluitende begroting voor de komende twee jaar. Weliswaar staat er ook komend jaar een verhoging van de OZB op de agenda, ditmaal 11,5%. ,,Maar dat is zoals we in 2018 hebben afgesproken. Een gevolg van het feit dat er jarenlang niet verhoogd is in Ermelo. Dat was de keuze van de raad destijds,” aldus Vogelsang. Saillant detail hierbij is dat ook Vogelsang jarenlang in de raad zat. ,,In die zin heb ik de afgelopen jaren andere inzichten gekregen.”

Koers

De Kadernota gaat vooraf aan de officiële meerjarenbegroting en meldt vooral de hoofdlijnen en waar de belangrijkste keuzes gemaakt moeten worden. Volgens de wethouder is er nu meer grip op de uitgaven en inkomsten, alhoewel de gevolgen van COVID-19 nog niet geheel te overzien zijn. ,,En wensen blijven er altijd, maar dit is niet het moment voor nieuwe ambities,” aldus Vogelsang. ,,Het is vooral zaak om samen de koers vast te houden.”

Spaarpot

Ermelo heeft de afgelopen jaren vooral de spaarpot geleegd, maar niet de broekriem aangetrokken. Gevolg was dat het eigen vermogen slonk. Tegelijkertijd kwamen er overheidstaken in het Sociaal Domein op de gemeentes af. ,,Die transitie van Jeugdzorg en de WMO zijn achteraf gezien een ordinaire bezuiniging geweest van de rijksoverheid. Zo van: beste gemeenten, lossen jullie het maar op…” Daarnaast vertelt de wethouder dat er inmiddels flink bezuinigd is waar de burgers nauwelijks iets van hebben gemerkt.

Rioolheffing blijft gelijk

Vogelsang:,,Niemand staat te juichen bij een belastingverhoging, maar laten we wel reëel blijven: in vergelijking met andere gemeenten behoren we met onze lasten nog altijd tot de middenmoot.” De Rioolheffing blijft daarom ook gelijk. Volgens de wethouder kan Ermelo de komende jaren geld besparen door slimmere keuzes te maken. Zo wordt er 200.000 euro bezuinigd op groen zonder dat het onderhoudsniveau omlaag gaat. ,,Als je bermen inzaait met een kruidenmengsel, dan snijdt het mes aan twee kanten. Je verhoogt de biodiversiteit aan bloemen en insecten en je bespaart op de altijd hoge kosten voor het maaien.” Ook bij de aanleg van nieuwe fietspaden probeert Ermelo die slimmere keuzes te maken. “Het is de uitdaging om voorzieningen als wegen, paden en trottoirs op niveau te houden, omdat er in 2016 is bezuinigd op groen en grijs. Die achterstand zijn we nu langzaam aan het inlopen, anders ontstaat kapitaalvernietiging.”

Slimme keuzes

Ook de verbouwing van het gemeentehuis hoort bij die slimme keuzes. De energielasten lagen bijna op 300.000 euro per jaar. Het gebouw had label G. “Ik zeg altijd: vroeger stookten we voor de vogeltjes. Nu zitten we op het label A ++. Dankzij veel betere isolatie en zonnepanelen. En het gebouw is gasloos: in de winter gebruiken we de warmte die onze klimaatinstallatie ’s zomers opslaat in de bodem.” De wethouder Financiën bewaakt lachend de portemonnee van het dorp. ,,Het is ontzettend leuk werk,”zegt hij. Toch is de frustratie hoog waar het gaat om het vergoedingensysteem vanuit Den Haag. ,,Ik ben vorig jaar naar Den Haag geweest om onze stem te laten horen. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is nu overtuigd dat er écht iets moet gebeuren. Er is in 2019 berekend dat alle gemeenten samen jaarlijks 1,7 miljard euro tekort komen door die extra taken. Voor Ermelo komt dat neer op een bedrag tussen de zeven ton en een miljoen. Ik zou willen zeggen: we hebben met terugwerkende kracht recht op die vergoeding. Want vanaf 2016 draaien wij al op voor die extra lasten.” Als voorbeeld noemt hij de kosten voor huishoudelijke hulp, vanuit de WMO. ,,Een cliënt betaalt maximaal 19,50 euro per maand en alles wat daarboven zit, komt op ons bordje. Dat is al een jaarlijkse kostenpost van 300.000 euro. En je gaat niet zeggen: dan helpen we de inwoners maar niet. Dat kan niet. Maar je kan hier ook niet eeuwig mee doorgaan. Dat houdt geen gemeente vol.” Vogelsang belooft desnoods met spandoek op de barricade te gaan. ,,Als het nodig is: absoluut.”