'Zo blijven we binnen de stikstofnorm' 

ERMELO/ SPEULD – Het is nogal contrastrijk in Speuld. Aan de ene kant van de Oude Garderenseweg wordt de bestrating stikstofarm/stikstofvrij opgeknapt met elektrische machines. En aan de andere kant zijn Speuldenaren druk in voorbereiding van het Truck en Tractorpulling Speuld-evenement dat komend weekend gehouden wordt.

Een inwoner die beide processen heeft gadegeslagen noemt het een bijzondere tegenstelling, zeker in deze tijd. De gemeente heeft budget vrijgemaakt zodat aannemingsmaatschappij Van Gelder het werk door inzet van elektrisch materieel kan uitvoeren met een minimale uitstoot van stikstof. “En aanstaande zaterdag wordt er een evenement gehouden, waar ook nog eens geen publiek bij mag zijn, dat evenveel stikstof uitstoot als het opknappen van de weg met reguliere apparatuur.” Ook zegt deze persoon vooral traditionele machines te zien bij de wegwerkzaamheden in Speuld.

Stikstof arm

Als het aan de gemeente had gelegen waren de werkzaamheden in Speuld vorig jaar al uitgevoerd. Tijdens de voorbereiding bleek echter dat de uitstoot van stikstof te hoog zou zijn voor het nabije gelegen Natura 2000-gebied Speulderveld. Daardoor werden de werkzaamheden uitgesteld. De gemeente laat nu weten dat de uitvoering van deze wegwerkzaamheden stikstof arm gebeurt. Daarbij wordt het werk uitgevoerd met een combinatie van machines: 1. Elektrische machines, 2. traditionele machines met een stikstoffilter dat de uitstoot tot nagenoeg nul reduceert, en 3. traditionele machines. ,,Op deze manier blijven we binnen de stikstofnorm,” aldus persvoorlichter van de gemeente Ermelo, Petra Obbes. ,,Het kan dus kloppen, dat mensen traditionele machines zien. Wanneer je niet weet waar je op moet letten, is de aanwezigheid van deze filters voor een leek niet vast te stellen.”

Vergunning

Voor wat betreft het evenement aanstaande zaterdag meldt Obbes dat de vergunning verleend is onder de geldende coronamaatregelen, dus zonder toeschouwers. ,,Onze vergunning zegt niets over uitstoot. De provincie Gelderland heeft een vergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming. De provincie concludeert namelijk dat het evenement geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden.” Het uitstellen, of niet, van het evenement is een beslissing van de organisatie. De wedstrijd is onderdeel van een competitie, dus er spelen meer belangen dan enkel publiek. Obbes: ,,We hebben begrepen dat de wedstrijd voor publiek te volgen is via een livestream.´´