Driesprongwoningen gebouwd op het 'Gat van Knevel'

ERMELO - De bodem onder de prefabwoningen op de Driesprong is niet goed. Dat bleek afgelopen week toen er grondboringen gedaan zijn. Niet doordat de uitslagen er al zijn, maar simpelweg door de uitspraak van de uitvoerder van Bouwbedrijf Slokker Innovate. Zo vertelt een van de bewoners Asim Sahin. ,,Dat wist ik al een maand nadat ik hier met mijn gezin ben komen wonen. De uitvoerder vertelde mij toen dat Slokker tegen Uwoon gezegd heeft dat de grond, de fundering niet goed was. Maar Uwoon zei: ‘doorbouwen’.” 

Voor Sahin (foto) was het een enorme opluchting toen de uitvoerder van Slokker die uitspraak op 10 juni bevestigde in het bijzijn van een aantal betrokken partijen. Ook Otto Pasker van het onderzoeksbureau Duinwijck was getuige van deze uitspraak. ,,Dus Uwoon was op de hoogte, maar ze hebben me twee jaar lang niet serieus genomen!” aldus Sahin. Op verschillende plekken is er een boring van drie meter diep gedaan, het wachten is op de uitslagen daarvan. ,,Maar het is niet goed, dat is zeker.” Sahins huis is aan het verzakken. Sinds een aantal maanden moeten de balken in de vensterbank er zorg voor dragen dat de ruit niet knapt en de scheuren in zijn muren nemen riante vormen aan. ,,Uwoon houdt ons al 17 maanden aan het lijntje. Ze noemen ons klagers. Maar nu blijkt dat ik gelijk had. Ze hadden eerder moeten luisteren.”

Serieus

De moed zakte de familie meermalen in de schoenen omdat ze maanden lang niet serieus werden genomen. Vanaf het eerste moment wisten ze dat er iets mis was. ,,De projectleider zei dat het geen constructiefout was, maar dat de grond niet goed was.”  Ook een onafhankelijke inspecteur had het gezin al gezegd dat ze het onderzoek moesten beginnen bij de fundering. ,,Maar zover wilde Uwoon tot voor kort niet gaan. Iedereen dacht dat we gek waren.” Op de plek waar nu boringen zijn verricht, was vroeger een sloot. Dat was in de boring (sondering) ook zichtbaar. Sondering is een bodemonderzoek waarbij in kaart wordt gebracht wat de bodemgesteldheid is. Dit is belangrijke informatie om te bepalen welke funderingsmethode men moet toepassen. Zo kan het verzakken door een slechte bodem worden voorkomen. Uiteindelijk zal het rapport hierin duidelijkheid moeten verschaffen.

Historie

In hoeverre sondering voldoende is toegepast voor de realisatie van de woningen is op dit moment weliswaar onbekend. Zoekend in oude krantenarchieven vinden we wel artikelen over de heipalen die nodig waren voor de bouw van de Driesprong, het schoolgebouw, zo’n veertig jaar geleden. Ook blijkt uit oude kranten dat op deze plek het ‘Gat van Knevel’ was, een zandafgraving dat hoorde bij de dakpannenfabriek. Nog verder in de geschiedenis vinden we op deze locatie een drinkplaats voor de schapen die van de hei kwamen. Een veenig gebied dus.

Oplossingen

De familie Sahin woont in het huis met de meeste gebreken, het hoekhuis in een rij van vier woningen. De vriezer van het gezin staat al vier maanden in de woonkamer omdat ze de berging niet meer mogen betreden vanwege instortingsgevaar.  Daarnaast is er een waslijst vol gebreken van het huis. ,,Waarom zou een bouwbedrijf rechtstreeks toegeven dat de grond niet goed was. Waarom zou Uwoon willen doorbouwen? Misschien was er vanwege de subsidie haast?” Dat zijn de vragen die Sahin heeft. De redactie heeft contact gezocht met de uitvoerder die deze uitspraken deed. Hij zwijgt tegen de pers echter in alle toonaarden. Ook woningcorporatie Uwoon wil niet ingaan op deze kwestie. De persvoorlichter laat weten dat men wacht op de eindconclusie van het onderzoeksbureau Duinwijck. Wethouder Laurens Klappe was aanwezig tijdens de sondering. Hij wacht op de resultaten alvorens hier een uitspraak over te doen. Asim Sahin vindt dat hij al lang genoeg gewacht heeft en dat het nu tijd wordt voor oplossingen.