Gastvrije gemeente met nieuwe borden bij gemeentegrens

ERMELO - Vanmorgen is het Veluwse welkomstbord aan de Stakenbergweg officieel onthuld. De gemeente Ermelo is de eerste gemeente die alle oude borden heeft vervangen in Veluwse stijl. De elf unieke welkomstborden zijn vooral geplaatst aan de kom/ gemeentegrenzen.

Ermelo wil een gastvrije gemeente zijn. ,,En dat is best bijzonder om te zeggen, nu we ook de eerste Oekraïense vluchtelingen in ons dorp hebben opgevangen,” memoreert wethouder Leo van der Velden. ,,De borden zijn fris, duurzaam en vertellen een verhaal.” Dit past bij de hoge kwaliteit van natuur- en cultuurbeleving die de Veluwe nastreeft. De bedoeling is dat elke Veluwse gemeente nieuwe eenduidige en eigentijdse bebording krijgt. De samenwerkende partijen in de VeluweAlliantie zagen dat de bestaande borden aandacht verdienden. Hiervoor is eerst een stijlboek gemaakt. Van daaruit is nagedacht over vernieuwing van de bebording. De nieuwe borden, die stuk voor stuk aansluiten bij de locatie, sluiten aan bij de ambitie van de Veluwse samenwerking.