Huishoudens met bijstandsuitkering ontvangen 800 euro

ERMELO - Het kabinet heeft aangegeven dat er een eenmalige tegemoetkoming komt voor de energiekosten voor mensen met een laag inkomen. De Rijksoverheid heeft op 15 maart bekend gemaakt hoe de regeling er uit ziet en wie er voor in aanmerking kan komen. De gemeente werkt nu hard om de tegemoetkoming zo snel mogelijk uit te kunnen betalen.

Toch kan men nog niets aanvragen. Zodra dit kan, wordt dit bekend gemaakt via de website van de gemeente en op social media. Het doel is om uiterlijk in mei de regeling van start te laten gaan. Mensen met een bijstandsuitkering hoeven niets te doen. Wie recht heeft op de tegemoetkoming, krijgt dit automatisch van Meerinzicht. Huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen € 800,-.

Laag inkomen

Huishoudens met een laag inkomen, maar geen bijstandsuitkering kunnen de regeling aanvragen via de website. Let op: dit is nu nog niet mogelijk. De gemeente Ermelo zal via de website en social media laten weten wanneer het aanvraagformulier online staat.