Heijmans past boombeschermingsplan aan

ERMELO - De grote zandhopen op het terrein van De Hooge Riet zijn velen een doorn in het oog. Hoewel bomen, en dan vooral de oudere bomen, er uit zien alsof ze wel tegen een stootje kunnen, blijkt dit niet zo te zijn. Bomen zijn erg gevoelig voor veranderingen op en rondom hun standplek. Met name op bouwplaatsen is er vaak te weinig aandacht voor bomen, ondanks dat er regelgeving voor is.

Van diverse kanten komen er kritische geluiden over de grote zandhopen op het landgoed De Hooge Riet. En terecht, want deze grote zandhopen zijn niet goed voor de bomen. Naast het feit dat er veel bomen zijn gekapt en de overgebleven bomen het sowieso al moeilijker hebben, doen deze zandhopen veel met de bomen en haar wortels. Mensen vragen zich af of dit zomaar mag en kan? De aannemer is verplicht om maatregelen te nemen ter bescherming van het bestaande bomenbestand. En dan gaat het niet alleen over de bescherming om de stam. Er moeten ook maatregelen worden genomen om te zorgen dat er niet binnen de kroonprojectie wordt gewerkt om de bovengrond niet te verstoren. En als er ophoging, onder of in de nabijheid van de boom, moet plaatsvinden dan is het voorwaarde dat de wortels voldoende worden belucht. Anders kan het ernstige blijvende gevolgen hebben voor de groeiomstandigheden van de aanwezige bomen en daarmee het voortbestaan van bomen in gevaar brengen. Diverse kenners en beleidsmakers zijn daar dan ook duidelijk over: er moet bij zo’n grootschalige bouw in een gebied met veel bomen, een boombeschermingsplan worden gemaakt waarin duidelijk wordt hoe de kwetsbare bomen worden beschermd.

Impact

Men kan niet om de grote hopen zand heen, met name die in het gebied tussen het landgoed en de Chevallierlaan. Dit zand, afkomstig van de afgravingen voor de nieuwbouwkavels is daar tijdelijk gestort. Maar wat is tijdelijk en hoe schadelijk is het? We legden dit ook voor aan de ontwikkelaar van landgoed De Hooge Riet, bouwbedrijf Heijmans en kregen een reactie van Bas van den Broek, afdeling Verwerving & Gebiedsontwikkeling. ,,We zijn heel recent ook gewezen op deze bergen grond en de impact die het kan hebben op de bomen. Parallel hieraan heeft de gemeente hier ons ook op gewezen. Het opslaan van de grond binnen de locatie is in relatie tot de bomen inderdaad niet goed gegaan. Ondanks dat de grootste berg grond op de nog verharde oude parkeerplaats ligt, is deze te groot en te breed. Kleinere partijen op het terrein zijn inmiddels gebruikt als aanvulling van de fundaties. Voor de eindinrichting willen, voor zover mogelijk, wel grond in depot houden. We hebben vanuit de eerdere signalen reeds actie ondernomen om de bergen te verkleinen en op z'n manier op te slaan dat deze geen nadelige impact heeft op de bomen. Dit wordt op korte termijn uitgevoerd.’’

Belang

Tijdens de bouwwerkzaamheden moet speciale aandacht worden besteed aan het beschermen van de bomen. Kwetsbare bomen krijgen een stamommanteling en bomen die vlakbij bouwwerkzaamheden staan, worden zo nodig beschermd door bouwhekken. Daarnaast wordt het afgeraden om binnen de zogenoemde kroonprojectie van een boom – dit is het gebied waar de meeste wortels liggen – te werken. Bomen zijn immers erg gevoelig voor schade en veranderingen aan de omgeving, zowel voor de bovengrondse als voor de ondergrondse delen (wortels). Vaak treden er tijdens bouwprojecten echter ongewild beschadigingen op, zodat de conditie van bomen na voltooiing van de werken achteruit gaat en ze vroegtijdig verdwijnen. Volwassen bomen die binnen een bouwproject behouden kunnen blijven, vormen daarentegen een grote meerwaarde voor toekomstige bewoners. ,,Dat is natuurlijk ook wat wij beogen,’’ vertelt Van den Broek. ,,Het is immers ook ons belang dat het goed gaat met het groen op De Hooge Riet. Daarom hebben wij voor volgende week al een afspraak met de gemeente gemaakt om de gecorrigeerde situatie te bekijken en te bespreken.’’