Subsidie voor hybride warmtepomp

ERMELO - De gemeente Ermelo gaat de subsidieregeling voor de Wijk van de Toekomst aanpassen. Het wordt nu voor 170 woningeigenaren mogelijk om tot en met 31 december 2025 een hybride warmtepomp met subsidie aan te schaffen. Subsidieverstrekker provincie Gelderland is akkoord met deze wens van de bewoners, Uwoon en de gemeente Ermelo. De subsidiebedragen blijven gelijk: € 12.000, waarvan € 6.000 voor isolatiemaatregelen en € 6.000 voor installatiemaatregelen (waaronder nu dus ook een hybride warmtepomp).

Tijdens de bewonersavonden werd duidelijk dat bewoners best graag willen verduurzamen, maar helemaal van het aardgas af in 2027 is voor een aantal nog een stap te ver. De investeringen daarvoor zijn simpelweg te groot. Deze hybride tussenstap is voor alle partijen een haalbare oplossing. De verplichting dat installatiemaatregelen moeten leiden tot volledig aardgasvrij vervalt hiermee. Dit neemt niet weg dat bewoners die willen alsnog met de subsidie de stap naar volledig aardgasvrij kunnen maken.

Behoud cv-ketel

De hybride warmtepomp en de cv-ketel zorgen samen voor het verwarmen van de woning en warm tapwater. Dit bespaart aardgas en zorgt voor vermindering van CO2 uitstoot in de wijk. Alle bewoners worden persoonlijk geïnformeerd over wat dit voor hun woning kan betekenen. Zij ontvangen een brief met daarin de aankondiging van een bewonersavond dit voorjaar. Ook voor de woningcorporatie geldt dat zij de subsidie kan inzetten voor de aanschaf van warmtepompen. Zij ontvangt een lager bedrag per woning. Hierdoor kunnen er 114 huurwoningen aan de Wijk van Toekomst worden toegevoegd. Het totaal aantal huurwoningen in de Wijk van de Toekomst komt daarmee op 438. www.ermelo.nl/wijkvandetoekomst