Woningen specifiek voor jongeren en spoedzoekers

ERMELO - Met het planten van een aantal struiken is woensdagmiddag de oplevering van de woningen aan de Beemdweg gevierd. Schuilend onder paraplu's spraken betrokkenen hun enthousiasme uit over het resultaat. Er zijn twintig tijdelijke woningen aan de Beemdweg gerealiseerd. De tijdelijke woningen bieden de komende 15 jaar onderdak aan jongeren en spoedzoekers tot 28 jaar.

Demissionair wethouder Laurens Klappe, directeur Fleur Imming van Uwoon, buurtbewoner Adri van den Blom, een van de nieuwe huurders Jelka Arendsen en Marc Ketelaar van De Huischmeesters zijn trots op het resultaat. De gemeente en Uwoon hebben dit project samen met omwonenden gedaan. De klankbordgroep is actief betrokken bij het project. Zij dachten mee over de uitstraling van de woningen, de inrichting van de omgeving (groenvoorziening) en de verhuur en het beheer van de woningen. Wethouder Klappe: ,,Er is vanaf eind 2019 door alle partijen hard gewerkt. Dit is een project dat we samen hebben opgepakt. Participatie werkt echt. Dat is mooi om te zien. Het resultaat mag er zijn en dat is een felicitatie waard!”

Sociaal en maatschappelijk

Met dit woningbouwproject is specifiek ingezet op huisvesting voor doelgroepen die het meeste last hebben van de lange wachttijd voor een sociale huurwoning. Fleur Imming, directeur Uwoon: ,,Het project past binnen onze doelstelling om de druk op de woningmarkt te verminderen. Ik ben trots op het resultaat en wens de nieuwe huurders veel woonplezier!” In het project aan de Beemdweg zorgt De Huischmeesters voor sociaal en maatschappelijk beheer in en om de woonlocatie. Een beheerder helpt bij de binding tussen de bewoners onderling en tussen de bewoners en de omgeving. Uwoon is verantwoordelijk voor het algemeen sociaal beheer, zoals extra toezicht op het schoon, heel en veilig houden van de omgeving.