'We vinden draagvlak onder inwoners erg belangrijk'

ERMELO – De gemeente Ermelo heeft besloten om met de gemeente Putten en provincie Gelderland en met de initiatiefnemers van het windpark Horst en Telgt (Prowind en de coöperatie Veluwe-Energie) een intentieverklaring te ondertekenen. Toch benadrukt wethouder Ronald van Veen dat er nog niets definitief is. ,,Het bevoegd gezag ligt bij de provincie,” aldus de wethouder.

Alles hangt af van de haalbaarheid en dat moet nog blijken, mede uit de Milieu Effect Rapportage (MER). De windmolens mogen in elk geval geen obstakel vormen voor de plannen op Strand Horst en een Ecopark langs de A28. ,,We hebben een prioritering.” Van Veen geeft aan zienswijze te sturen naar de provincie. ,,We merken ook het spanningsveld onder inwoners. Het draagvlak vermindert. Daarnaast willen we extra punten aanstippen.”

Opnieuw ter discussie

Het indienen van de zienswijze is niet bedoeld om kanttekeningen te plaatsen over de samenwerking tussen de gemeente Ermelo en de provincie Gelderland betreffende dit project. Maar met het indienen van een zienswijze geeft het college wel het signaal af dat zij het windpark opnieuw ter discussie stelt. De ontwikkeling van een windpark past binnen het Klimaatakkoord van Parijs, maar het mag de bouw van een 60 meter hoog hotel niet in de weg zitten.
Ook in Horst en Telgt krabbelt men terug. ,,We merken tijdens informatiebijeenkomsten dat het draagvlak terugloopt,” aldus Van Veen. ,,En ons dorp wordt omringd door Natura2000, waardoor Horst en Telgt overblijft als ontwikkelpotentieel.” Volgens de wethouder ligt er nog niets vast en kan straks de conclusie zijn dat windmolens op bepaalde plekken gewoon niet kunnen.”