‘De urgentie zit voor ons in de zorghuisvesting’

ERMELO – Zo’n kleine zestig belangstellenden kwamen vanavond naar het gemeentehuis om zich te laten informeren over het bestemmingsplan Zorgpark Veldwijk van GGz Centraal. Hiermee wil GGz Centraal een inkijkje geven over de nieuwbouw op Landgoed Veldwijk van zorggebouwen en de zaken die daaruit voortvloeien.

Het bestemmingsplan zoals dit er nu ligt, is de uitkomst en gevolg van het masterplan wat is opgesteld voor het gehele Landgoed Veldwijk doordat en al jaren een andere kijk is op de zorg voor mensen met een psychiatrische problematiek. En daar zijn niet meer zoveel zorggebouwen voor nodig. ,,Veel van die oude prachtige gebouwen zijn niet meer geschikt en functioneel, dus niet bruikbaar voor de zorg. Voor ons is de zorghuisvesting dan ook prioriteit,’’ vertelde Hans Hoepel, directeur Vastgoed van GGz Centraal. ,,Het plan kent al een heel lange voorgeschiedenis, wat is begonnen met structuurvisie en daarna werd het Masterplan vastgesteld. Gelukkig kunnen we nu, en dat ziet u vanavond, de eerste stap maken naar het nieuwe Veldwijk. Wat we al die jaren in ons plan belangrijk hebben gevonden is dat we een goede en veilige omgeving voor onze cliënten willen, toekomstbestendig, een nieuwe compacte wijk.’’ De plannen die deze avond werden getoond gingen dan ook alleen over de plannen voor het Zorgpark waarin wordt omschreven welke zorggebouwen er komen, waar ze komen, welke functie deze gebouwen krijgen en waar wegen en het groen gerealiseerd gaan worden. Het staat dan ook los van de woningbouwplannen die ook niet door GGz Centraal gerealiseerd gaan worden.

Sloop

De bedoeling is dat op het vernieuwde Zorgpark de Kliniek voor Ouderen als eerste gebouwd gaat worden. Dit gebouw van twee verdiepingen, wat achter op het terrein, tegen de Oude Nijkerkerweg gerealiseerd gaat worden, gaat 32 patiënten huisvesten. Het gaat om patiënten die nu nog in de Oosterhoorn verblijven. ,,Voor ons is dit een belangrijke stap,’’ vertelt projectleider nieuwbouw Simone Swartjes. ,,want daarna kunnen we verder met het uitrollen van de nieuwe gebouwen. Na de verhuizing van de patiënten naar de nieuwe Kliniek voor Ouderen, kan de Oosterhoorn worden gesloopt zodat op die plek Het Bruisend Hart van Veldwijk kan worden gerealiseerd.’’ Wanneer het bestemmingsplan wordt goedgekeurd kan de bouw in circa een jaar worden gerealiseerd. En als het mee zit, kunnen de patiënten dan ook al verhuisd worden. ,,Zoals je op de tekening kunt zien is het gebouw van de kliniek wat naar voren geplaatst ten opzichte van het gebouw wat er naast staat, paviljoen Groenehaege,’’ legt Swartjes uit. ,,Dat komt omdat de aanwonenden vonden dat er een te kleine groenstrook overbleef, waarna de gemeente heeft besloten het gebouw op te schuiven voor meer groen.’’ Het andere nieuwbouwproject is het gebouw voor de HIC, High Intensive Care en verslavingszorg. Dit gebouw wordt gebouwd op de plek van de oude Feithenberg: in het Teletubbielandschap, zoals het in de volksmond gekscherend wordt genoemd.

Omloop

Alle nieuwe gebouwen zijn ontworpen door architect Twan Verheijen van OostWest Architecten in Arnhem. ,,Zoals je wellicht kunt zien lijken de gebouwen van de Kliniek voor Ouderen en de HIC erg op elkaar. En deels op het gebouw Groenehaege. De Kliniek voor Ouderen krijgt een centrale entree met de centrale ruimten vooraan. Daarnaast, links en rechts bevinden zich de kamers. Er komen geen balkons of terrassen, maar een omloop, een soort veranda die de twee verdiepingen met elkaar verbindt. Achter de Kliniek komt een ruime besloten tuin.’’ De gebouwen voor het Bruisend Hart en Werk Centraal lijken qua architectuur meer op de oude historische gebouwen. Verheijen: ,,Deze gebouwen zijn een soort van schakel tussen de historische gebouwen en de nieuwe gebouwen. Met een beetje fantasie zie je ook de witte speklagen hier in terug.’’