Besluit leidde tot veel commotie

ERMELO - Perceeleigenaren in Horst en Telgt hoeven dit bij verkoop niet meer als eerste aan de gemeente aan te bieden. Alle betrokken perceeleigenaren zijn hierover per brief door de gemeente ingelicht. Het college van burgemeester en wethouders besloot eind maart voorkeursrecht te vestigen in het gebied rond de Buitenbrinkweg, grofweg van bungalowpark De Doppenberg richting De Horsterhoeve in Ermelo.

Het gebied was gevolg van de motie ‘zoekzones grootschalige woningbouw’, die in 2021 werd aangenomen. Op woensdag 15 juni besloot de gemeenteraad echter om niet akkoord te gaan met bekrachtiging van dit voorkeursrecht. Daardoor vervalt het voorkeursrecht van rechtswege op 29 juni 2022. 

Procedure

Het eerdere besluit en de communicatie daaromheen leidde tot veel commotie en onrust in de buurt. Deze procedure was volgens wethouder Laurens Klappe echter op dat moment de enige manier om te voorkomen dat speculanten mensen zouden gaan benaderen. Inmiddels betreurt de gemeente de gang van zaken. ,,We nemen deze belangrijke les mee voor de toekomst." Dat laat men in een bericht weten.