Gevoel van onveiligheid is groot

ERMELO - De gemeente Ermelo trekt 36.000,- euro uit om de oversteek op de Telgterweg ter hoogte van de Prins Bernhardschool te verbeteren. Uit een schoolenquête bleek dat het gevoel van onveiligheid op deze locatie groot was en schooldirecteur Michiel Fokkelman, die de gemeente hierover in 2021 benaderde voelde zich niet serieus genomen. Hij zocht daarom een half jaar geleden de media op om zijn ongenoegen kenbaar te maken.

Nu heeft het college besloten budget vrij te maken om een veilige schoolzone te creëren met een voor fietsers en lopers vanuit wijk West veilige oversteek. Overigens meldt de gemeente dat er op deze plek geen ongevallen bekend zijn. Fokkelman stelde in november dat het zowel bij het zebrapad als bij het verkeerslicht vaak bijna fout gaat. Auto's rijden er te hard en automobilisten negeren overstekende kinderen bij het zebrapad.

 Zebrapad

Er staat nu een verkeerslicht bij de zebra en deze zal worden weggehaald ten behoeve van de herinrichting. ,,Niet alle inwoners zullen blij worden dat de verkeerslichten worden weggehaald, maar door de schoolzone verbeterd de verkeersveiligheid,” meldt de woordvoerder van de gemeente Ermelo. Deze sluit ook niet uit dat de herinrichting ook op weerstand kan stuiten. Er komen drempels bij om de snelheid te verlagen naar 30km. Deze drempels zijn bus-vriendelijk en gemaakt van rubber. Deze veroorzaken minder geluid en -trillinghinder dan conventionele drempels. De herinrichting is in overleg met de verkeerscommissie van de school tot stand gekomen. Daarnaast is het plan afgestemd met de VVN, fietsersbond en politie.

pannen berntsen