Wie wordt de nieuwe burgemeester van Ermelo?

ERMELO - Negenentwintig sollicitanten hebben zich gemeld voor de burgemeestersvacature in de gemeente Ermelo. Onder de sollicitanten bevinden zich: 1 (oud-)burgemeester, 11 (oud-)wethouders, 1 (oud-)gedeputeerde en 8 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige acht kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid, zorg of dienstverlening.

De door de gemeenteraad van Ermelo opgestelde profielschets is tijdens de profielschetsvergadering op 20 juni vastgesteld in de raad. De profielschets dient als basis voor de kroonbenoemingsprocedure. Eind augustus/begin september 2022 zullen de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Ermelo. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

Verbinder 

,,We zoeken een verbinder in hart en nieren. Iemand die samenwerking stimuleert en ervoor zorgt dat belangen bijeen komen en bij elkaar blijven.” Zo schetste Evelien Kars in juni de profielschets van het ’schaap met de vijf poten’ ten overstaande van de Gelderse commissaris van de Koning John Berend. Zit de juiste persoon erbij? En wordt het een vrouw? De leeftijd van de kandidaten varieert van 28 tot 64 jaar. Er zijn onder de 29 sollicitanten negen vrouwelijke kandidaten.

Nieuwe burgemeester 

Dit najaar geeft de vertrouwenscommissie een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.  

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting half oktober in de gemeenteraad van de gemeente Ermelo worden vastgesteld. Naar verwachting wordt begin december 2022 de nieuwe kroonbenoemde burgemeester geïnstalleerd. De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.