Gemeente zoekt waardevolle bomen

ERMELO - De gemeente Ermelo heeft een lijst met monumentale en waardevolle bomen. Dit zijn bomen die het behouden waard zijn. Op deze lijst staan ook bomen van inwoners. In september en oktober gaan we deze lijst bijwerken. Boomexperts onderzoeken of de monumentale bomen nog steeds monumentaal of waardevol zijn. Daarnaast kijken zij naar andere bomen in de gemeente die mogelijk waardevol zijn.

Staat een boom uit uw tuin op de lijst van monumentale bomen? Dan komen twee ingehuurde boomexperts bij u langs om naar de boom te kijken. Zij bepalen dan of de boom nog steeds als monumentaal of waardevol gezien kan worden. Als dat zo is, zet de gemeente de boom op de lijst met ‘waardevolle bomen’. Deze lijst komt in de plaats van de lijst met ‘monumentale bomen’. De boomexperts zullen zich eerst bij de eigenaar melden en zich voorstellen.

Brief

De boomdeskundigen vermoeden dat er nog meer waardevolle bomen in de tuinen van inwoners staan. Graag bekijken en fotograferen zij deze bomen van dichtbij. De inwoners die het betreft, krijgen een brief met de vraag of zij aan dit bomenonderzoek willen meewerken. Na de inspectie laat de gemeente weten of men een boom op de lijst met waardevolle bomen zal zetten. De eigenaar van de boom kan een zienswijze indienen tegen plaatsing op de lijst.

Wanneer is een boom een ‘waardevolle boom’?

De boom is ouder dan 50 jaar (uitgezonderd: gedenkbomen en bomen met een natuur- of educatieve waarde).
De boom heeft een levensverwachting van meer dan 10 jaar.
De boom heeft 1 of meer van de volgende kenmerken:
De boom is beeldbepalend en onvervangbaar voor het karakter van de omgeving.
De boom is cultuurhistorisch van betekenis
De boom is van een zeldzaam ras
De boom geeft plek aan zeldzame planten en dieren.
De boom is de hoogste, dikste, oudste of het meest bijzonder van vorm.
Wat betekent het als een boom een ‘waardevolle boom’ is?
De gemeente vindt het belangrijk dat de boom bewaard blijft. De eigenaar kan daarom een financiële vergoeding krijgen voor het onderhoud van een waardevolle boom. Daarnaast heeft men altijd een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een waardevolle boom.