Honderd dagen wethouderschap

ERMELO – Sinds honderd dagen zit er een nieuw college. Het leven van Hugo Weidema, Sarath Hamstra en Ronald van Veen is enorm veranderd. Het was een keuze, maar hadden ze een juist beeld van hetgeen hen te wachten stond?

Honderd dagen is wellicht erg kort om al conclusies te kunnen trekken. Nu de vakantie achter de rug is zetten de drie mannen ook een streep onder de inwerkperiode. Het nieuwe politieke jaar is van start gegaan en er is werk aan de winkel. ,,Ik wil nu vooral gaan kijken wat ik kan toevoegen,” vertelt Sarath Hamstra. ,,We hebben ook maar een periode van vier jaar.” Voor het drietal waren het maanden van kennismaken, inlezen en overleggen. Hamstra deelt via sociale media, net als Van Veen tal van zaken die horen bij het wethouderschap. ,,Natuurlijk willen we laten zien wat we doen. Maar er gebeurt ook veel wat we niet kunnen delen,” aldus Hamstra. ,,Het wethouderschap bestaat niet alleen uit ceremoniële momenten, verre van dat.”

Noblesse oblige

Hugo Weidema heeft lang na moeten denken voordat hij ‘ja’ zei tegen het wethouderschap. ,,Tot de verkiezingen heb ik steeds gezegd dat ik het niet ging doen. Daarna ben ik een weekendje gaan skiën en boven op de berg heb ik besloten dat ik het wel wilde. Noblesse oblige! De uitslag van de verkiezingen was zo duidelijk.” Weidema was zelfstandig ondernemer. ,,Ik ben bezig om dit goed af te hechten.” Ronald van Veen kon zijn dienstverband sneller afsluiten. ,,Ik werkte echt voor een hele leuke werkgever en heb een prachtige baan laten gaan.” Spijt heeft Van Veen er geenszins van. ,,Ik zie mijn werk als wethouder ook wel een beetje als een roeping. Ik vind het vooral eervol en het past bij mijn normen en waarden.”

Ingeleverd

De keuze om wethouder te worden is wellicht niet ‘life changing’, maar er is wel wat ingeleverd. Een bedrijf, werkomgeving, soms financieel en alles in overleg met het thuisfront. ,,Het mooie van ons werk is de veelzijdigheid,” vertelt Weidema. ,,’s Ochtends gaat het over de kinderopvang, over wonen, ’s middags over de financiën,” zo schetst hij een dag. Van Veen: ,,Er komt van alles uit de hoge hoed, de stikstof, klimaat adaptatie. Je hebt te maken met de provincie en het rijk. Je voelt je enorm verantwoordelijk.” Veel onderwerpen kende hij vanuit zijn raadswerk. ,,Als wethouder ontdek je een diepere laag en praat je op een ander niveau, maar nog steeds in het belang van Ermelo.”

Workload

Ook Hamstra heeft een enorme dossierkennis vanuit zijn raadswerk. ,,De meeste dossiers zijn mij wel bekend, net als de mensen uit het netwerk. Waar ik vooral aan moest werken is het feit dat je ook vooral jezelf moet organiseren. De focus is belangrijk.” Inmiddels is ook het sollicitatietraject voor de nieuwe burgemeester ingezet. ,,Het is een gegeven dat deze persoon, die onderdeel uit gaat maken van het college, komt. Op dat moment moeten we opnieuw gaan kijken naar de workload.”

Oogst

Waar staat dit college over nog eens honderd dagen? ,,Dan zitten we rond Kerst en hopen onze eerste ‘oogst’ te plukken,” zegt Weidema verantwoordelijk voor financiën. ,,Het gaat om kostenbewustwording. We zeggen steeds ‘Het zijn niet onze centen!’” Volgens Weidema moet er goed gekeken worden naar het gemeentelijke huishoudboekje. ,,Soms moet je moeilijke keuzes maken met financiële consequenties. Dat doe je thuis toch ook?” Hamstra wil vooral aanspreekbaar zijn, ten alle tijden. Dat deze periode vooral getekend wordt door crisis, corona, hoge energierekeningen en de roep om compensatie is voor het drietal vooral een uitdaging. ,,Het is mooi om hiermee om te gaan en vooral vooruit te kijken,” zegt Hamstra tot slot.