Kinderparticipatie duurzaam verankeren

ERMELO - Vandaag is de dag van de democratie. Een van de doelen van deze is dag is om de betrokkenheid bij de lokale democratie te vergroten. CDA-raadslid Sarojini Ramasray sprak in dit kader met kinderen of zij belangstelling hebben over wat er in Ermelo gebeurt in de politiek. ,,Daar hebben ze geen idee van," concludeert Ramasray. En wat vinden zij dan van een kinderburgermeester en een kindergemeenteraad?

Op dit moment kent Nederland 87 kinderburgemeesters. Hoog tijd om te leren van de ervaringen van gemeenten die een kinderburgemeester hebben aan­ gesteld en de opgedane lessen breed te delen. Dat vindt ook Ramasray. ,,De kinderen denken dat het hen stimuleert om Ermelo aantrekkelijker te maken voor kinderen." En Ramasray, die tot de verkiezingen in maart voorzitter van de Ermelose Jongerenraad was, vindt participatie van jongeren belangrijk. ,,Ik verwacht  dat meer kinderen hier wel belangstelling voor hebben."

Genootschap

Er is zelfs het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters. Deze organisatie stimuleert gemeenten een kinderburgemeester (en een kindergemeenteraad) aan te stellen, met als doel het duurzaam verankeren van kinderparticipatie. Ramasray gaat het college vragen om samen met jeugdwerkers van WE en scholen te onderzoeken of er voldoende belastingstelling is voor een kinderburgemeester en een kindergemeenteraad in Ermelo. Want zij zijn nodig voor de uitvoering van dit initiatief.

Rol

Een kinderburgemeester en een kindergemeenteraad geven kinderen een stem binnen de gemeente en probeert aandacht te vragen voor onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. De Kinderburgemeester woont bijvoorbeeld de intocht bij van Sinterklaas, opent het huttenbouwfeest, Koningsspelen, speeltuinen en scholen. De kinderburgemeester staat naast de Burgemeester en Wethouders. Volgens Ramasray is het belangrijk om de kloof tussen kinderen en de politiek op een leuke manier te overbruggen. Zij hoopt de interesse te hebben gewekt bij de zowel de basisscholen als bij de kinderen uit Ermelo.